EFC

Oferty Pracy

STANOWISKO: KOORDYNATOR REGIONALNY EFC na terenie SZCZECINA.

Marzysz o pracy w organizacji pozarządowej? Chcesz pracować z młodzieżą, a jednocześnie samemu organizować sobie pracę?

Fundacja EFC realizuje Program Stypendialny Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce) od 2009 roku. W ramach programu tworzymy przestrzeń dla młodych ludzi do zdobywania wiedzy i rozwijania talentów oraz pasji. Zachęcamy ich do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i zaangażowania obywatelskiego. Wspieramy młodych ludzi rozpoczynających naukę w szkole ponadpodstawowej, pochodzących z niezamożnych rodzin z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.

Co roku w ramach Programu Stypendialnego Horyzonty przyznajemy około 80  stypendiów, które zapewniają możliwość nauki w najciekawszych polskich liceach i technikach oraz tworzą przestrzeń do rozwoju w szkole i poza szkołą. Stypendyści są w stałym kontakcie z profesjonalnym zespołem koordynatorów regionalnych, a w trudnych chwilach mogą korzystać z pomocy psychologa Fundacji. Otrzymują także wsparcie materialne na cały okres trwania nauki w szkole ponadpodstawowej, w tym mieszkania w dużym mieście. Przede wszystkim jednak Stypendyści lubią się i wspierają. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i razem otwierają się na to, co inne i nowe.

Poszukujemy do Zespołu EFC osoby odpowiedzialnej za opiekę nad Stypendystami EFC w Szczecinie. Szukamy także osoby, która będzie odpowiedzialna za rekrutację kolejnych stypendystów w nadchodzących latach i wspieranie innych programów realizowanych w EFC. 


Rola koordynatora regionalnego EFC

Osoba na stanowisku koordynatora regionalnego będzie odpowiedzialna za opiekę nad obecnymi stypendystami Fundacji EFC, zgodnie z wypracowanym programem i harmonogramem. Będzie również odpowiedzialna za rekrutację nowych stypendystów, udział w roli wychowawcy w organizowanych przez EFC wakacjach i feriach dla stypendystów. Wykonywane zadania będą odbywały się w bezpośredniej konsultacji z Zespołem EFC pod nadzorem Prezesa Zarządu. W związku z ogólnopolskim charakterem działań Fundacji, osoba, z którą nawiążemy współpracę, będzie pracować w systemie home office oraz w ramach delegacji. Koordynator regionalny EFC będzie również zobowiązany do udziału w zjazdach Zespołu EFC (ok 5 zjazdów w roku), szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje.

Szukamy osoby, która:

1) posiada wyższe wykształcenie kierunkowe (pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne itp.) lub ukończyła min. 150 godzin Szkoły Trenerów potwierdzonych certyfikatem/zaświadczeniem;

2) posiada doświadczenie w pracy z grupą (min. 60 godzin przeprowadzonych szkoleń/warsztatów/kursów);

3) jest mobilna i gotowa do wyjazdów własnym samochodem używanym do celów służbowych (na terenie odpowiednio woj. dolnośląskiego i opolskiego, woj. zachodniopomorskiego, woj. podkarpackiego i ewentualnie całej Polski); 

4) jest zorganizowana, samodzielna, komunikatywna i gotowa doskonalić swój indywidualny warsztat pracy;

5) cechuje się wysoką kulturą osobistą;

6) bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim;

7)ma miejsce zamieszkania w Szczecinie, lub w najbliższych okolicach;  

8) mile widziane doświadczenie w zakresie animacji działań integracyjnych;

9) mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych.


W ramach współpracy oferujemy:

1) umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pierwsza umowa na czas próbny);

2) konkurencyjne wynagrodzenie i świadczenia;

3) zwrot kosztów podróży służbowych;

4) współpracę z profesjonalnym i dynamicznym Zespołem EFC z całego kraju;

5) wsparcie pozostałych koordynatorów i biura Fundacji;

6) narzędzia do realizacji zadań.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (zawierających klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji”) na adres rekrutacja@efc.edu.pl. W tytule proszę wpisać KOORDYNATOR + odpowiednie miasto do dnia 22 kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaproszone zostaną tylko wybrane osoby spełniające powyższe  kryteria.

Przetwarzanie danych osobowych:
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i ma na celu wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, nie będą także przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego a następnie zostaną usunięte przez administratora.

Administrator danych: Fundacja EFC, ul. Mokotowska 63 lok. 60, 00-533 Warszawa, e-mail: biuro@efc.edu.pl

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.