EFC

Władze Fundacji

Prezes Zarządu

Emilia Gromadowska

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Przez 13 lat pracowała w międzynarodowej organizacji dobroczynnej United Way. Projektowała i wdrażała w polskich i zagranicznych firmach nowatorskie w skali kraju programy społeczne i wolontariackie. Ekspertka w dziedzinie wolontariatu pracowniczego i autorka wydanego w 2007 r. „Poradnika Wolontariusza”. Doświadczony menedżer organizacji pozarządowych i konsultant CSR. Prezes zarządu fundacji korporacyjnych takich, jak Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, czy Fundacja ORLEN DAR SERCA. Angażuje się społecznie w działania Forum Darczyńców w Polsce pełniąc funkcję członka zarządu.

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem Nadzorczym Fundacji. Odpowiada za rozwój fundacji zgodnie z wizją Andrzeja Czerneckiego i wartościami, które były bliskie naszemu patronowi, prof. Romanowi Czerneckiemu. Do obowiązków rady należą m.in. zarządzanie funduszem żelaznym oraz zatwierdzanie budżetów EFC.

  • dr Igor Czernecki - Przewodniczący Rady Fundacji

  • Andrzej Czernecki Jr

  • Jan Krzewiński

  • Marta Drozd