EFC

O Fundacji

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC wspiera zdolną młodzież i dba o równe szanse w edukacji, prowadząc programy stypendialne i grantowe. Została założona w 2009 roku przez Andrzeja Czerneckiego, syna patrona fundacji, wybitnego przedsiębiorcę i wizjonera, który – chcąc realizować ideę swojego ojca – pomagał przezwyciężać nierówności społeczne. Dzisiaj tradycję kontynuuje kolejne pokolenie rodziny Czerneckich. Wiodącym projektem Fundacji EFC jest program stypendialny „Marzenie o Nauce”. Wspiera on wybitnie uzdolnionych młodych ludzi z niezamożnych rodzin żyjących w małych miejscowościach i motywuje ich do rozwijania talentów oraz pomaga im osiągać sukcesy. Od 2017 roku Fundacja EFC realizuje program „Edukacja Inspiracja”. Jego celem jest animacja inicjatyw edukacyjnych w szkołach przez finansowanie autorskich projektów adresowanych do uczniów. Fundacja EFC angażuje się również w ciekawe, społecznie wartościowe przedsięwzięcia na rzecz edukacji we współpracy z innymi instytucjamii organizacjamipozarządowymi. W roku 2017 Fundacja EFC współfinansowała Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”,przyznawaną nauczycielom uczącym i wychowującym w duchu dialogu i tolerancji. W 2018 roku Zespół Szkół w Szczekocinach w 100-lecie swojego istnienia przyjął imię Romana Czerneckiego. W związku z tym stał się on Szkołą Patronacką EFC i rozpoczął współpracę z Fundacją w wyznaczaniu ambitnych celów edukacyjnych.