EFC

Co robimy

Programy Fundacji EFC

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC skupia się na zmniejszaniu luk w dostępie do edukacji, promowaniu innowacyjnych modeli edukacyjnych oraz wspieraniu zaangażowania społecznego wśród młodzieży.

 

Stypendium dla uczniów szkół licealnych

 

EFC oferuje stypendia dla uczniów szkół licealnych, pochodzących z niezamożnych rodzin żyjących w małych miejscowościach na terenie całej Polski. Stypendium pokrywa wszystkie koszty związane z nauką oraz zapewnia szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Angażujemy się w życie naszych stypendystów w trakcie ich edukacji licealnej oraz podczas letnich i zimowych wakacji, promując odpowiedzialność społeczną i myślenie krytyczne, empatię i otwartość na zmiany, tolerancję i budowanie poczucia własnej wartości. Program dopasowany jest tak, aby umysły ścisłe miały styczność ze światem sztuki i vice-versa. Wierzymy, że stymulacja o szerokim zasięgu, z naciskiem na tworzenie modelu nauki, który łączy rygorystyczne i kreatywne myślenie, jest niezbędną przyszłością dla edukacji, wyposażającą naszą młodzież w umiejętności, które nie będą łatwe do zastąpienia przez sztuczną inteligencję.

 

Granty dla nauczycieli

 

W EFC wierzymy, iż zmiany w konwencjonalnym podejściu do nauczania powinny być implementowane odpowiednio wcześnie. Fundacja oferuje granty nauczycielom z różnych regionów Polski, którzy podzielają nasze podejście i pragną być twórcami tych zmian w swoich szkołach. Dotacje przekazywane są na projekty pozalekcyjne angażujące uczniów szkół średnich w dziedzinach społecznych, artystycznych czy naukach ścisłych. Jednym z wymogów jest zróżnicowana grupa projektowa, składająca się z uczniów z różnych środowisk.

 

Wsparcie dla szkół

 

EFC pracuje z niedofinansowanymi szkołami na obszarach wiejskich w całym kraju. Długoterminowe wsparcie udzielane jest w formie ścisłej współpracy z personelem szkolnym, organizacji warsztatów, szkoleń a także pomocy materialnej. Celem tego programu jest przekształcanie szkół w centra rozrywki kulturalnej i społecznej, przyciągające nowych uczniów i tworzące miejsca pracy dla lokalnej społeczności przez samowystarczalny model operacyjny.

 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

 

Każdego roku wybrany nauczyciel otrzymuje nagrodę „za naprawianie świata”. Szukamy osób, które w swojej praktyce nauczania promują międzykulturową, religijną i etniczną tolerancję a także zrozumienie dla złożoności naszej historii. Nagroda nazwana została imieniem Pani Sendlerowej, polskiej bohaterki, która pomogła ocalić setki żydowskich dzieci podczas II Wojny Światowej. 

 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego za publikacje naukowe

 

Roman Czernecki był świetnym organizatorem i nauczycielem z pasją. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania a także otaczającego go środowiska szkolnego. Biorąc z niego przykład, wierzymy, iż dynamiczna debata na temat edukacji jest niezbędna do zrozumienia wyzwań, z którymi zmierzamy się w dzisiejszym świecie i znalezienia środków do ich ciągłego pokonywania. Komisja ekspertów z tej dziedziny nagradza dwóch autorów co dwa lata - za artykuł akademicki i popularnonaukowy na temat związany z teorią lub praktyką edukacyjną.

 

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego za aktywizm społeczny (Oscary OPP)

 

Fundacja wierzy, że dzielenie się dobrą praktyką i promowanie społecznego zaangażowania oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce należą do jej obowiązków. W związku z tym, EFC współorganizuje coroczną galę, transmitowaną na żywo w telewizji publicznej, podczas której typowane są najbardziej inspirujące organizacje pozarządowe, przedstawiane publiczności w formie krótkich wyreżyserowanych filmów. Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego za działalność społeczną, honorująca założyciela EFC i wiodącego polskiego filantropa, co roku wręczana jest jednej z nich.