EFC

Co robimy

Programy Fundacji EFC

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC ma na celu wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, promowanie innowacyjnych modeli edukacyjnych oraz wspieranie zaangażowania społecznego wśród młodzieży.  

Stypendium dla uczniów szkół ponadpostawowych

EFC oferuje stypendia dla uczniów szkół licealnych i techników, pochodzących z niezamożnych rodzin żyjących w małych miejscowościach na terenie całej Polski. Stypendium pokrywa wszystkie koszty związane z nauką, zapewnia opiekę koordynatorów oraz naszego zespołu oraz oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i ciekawych projektów. Wspieramy naszych stypendystów przez pełne, cztery lata trwania stypendium. Razem jeździmy na letnie i zimowe wakacje. Program skonstruowany jest tak, aby umysły ścisłe miały styczność ze światem kultury i vice versa. Dbamy o takie wartości, jak odpowiedzialność społeczna i myślenie krytyczne, empatia i otwartość na zmiany, tolerancja i budowanie poczucia własnej wartości. Wierzymy, że tak zróżnicowany model nauki wyposaży stypendystów w umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się świecie pełnym wyzwań takich, jak sztuczna inteligencja czy zmieniający się krajobraz ekonomiczno-społeczny. 

Granty dla nauczycieli

W EFC wierzymy, że zmiany w konwencjonalnym podejściu do nauczania powinny być implementowane odpowiednio wcześnie. Dlatego Fundacja oferuje granty nauczycielom z różnych regionów Polski, którzy podzielają nasze podejście i pragną być twórcami tych zmian w swoich szkołach. Przekazujemy dotacje na projekty pozalekcyjne, które angażują uczniów szkół średnich w działania prospołeczne, artystyczne czy w naukowe. Podstawowym wymogiem przyznania grantu jest zróżnicowana grupa projektowa, składająca się z uczniów z różnych środowisk.
 

Wsparcie dla szkół

EFC pracuje z nie dofinansowanymi szkołami w obszarach wiejskich w całym kraju. Udzielamy długoterminowe wsparcie w formie ścisłej współpracy z personelem szkolnym, organizacji warsztatów i szkoleń, a także w formie pomocy materialnej. Naszym celem jest przekształcanie szkół w centra kulturalno-społeczne, które przyciągną nowych uczniów i stworzą miejsca pracy dla mieszkańców danego regionu poprzez samowystarczalny model operacyjny.

 
Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

Każdego roku nauczyciele mają szansę otrzymać nagrodę „za naprawianie świata”. Szukamy osób, które w swojej praktyce nauczania promują tolerancję kulturową, etniczną i religijną, oraz uwrażliwiają na złożoności naszej historii. Nagroda nazwana została imieniem Ireny Sendlerowej, polskiej bohaterki, która pomogła ocalić setki żydowskich dzieci podczas II Wojny Światowej. 

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego za publikacje naukowe

Roman Czernecki był prawdziwym pedagogiem z pasją. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Biorąc z niego przykład wierzymy, że ciągła dyskusja na temat edukacji jest niezbędna do zrozumienia i pokonywania wyzwań, z którymi mierzymy się w dzisiejszym świecie. Komisja ekspertów w dziedzinie edukacji co roku nagradza dwóch autorów za najlepszy artykuł akademicki i popularno-naukowy na temat teorii lub praktyk edukacyjnych.

 
Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego za aktywizm społeczny (Oscary OPP)

Wierzymy, że dzielenie się dobrymi praktykami i promowanie społecznego zaangażowania oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce należą do naszych obowiązków jako Fundacji. Dlatego EFC współorganizuje coroczną galę, transmitowaną na żywo w telewizji publicznej, podczas której prezentowane są najbardziej inspirujące organizacje pozarządowe. Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego za działalność społeczną honoruje założyciela EFC, wiodącego polskiego filantropa, oraz co roku wędruje do jednej z nominowanych organizacji non-profit.