EFC

Sprawozdania

Sprawozdania 2016


Poniższy dokument zawiera raport z działalności Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC w roku obrachunkowym 2015-2016.