EFC

Władze Fundacji

Prezes zarządu

Emilia Gromadowska

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Uniwersytetu Amsterdamskiego. Pracując przez 13 lat w międzynarodowej organizacji dobroczynnej United Way, projektowała i wdrażała w firmach polskich i zagranicznych nowatorskie w skali kraju programy społeczne i wolontariackie. Ekspertka wolontariatu pracowniczego i autorka wydanego w 2007 r. „Poradnika Wolontariusza”. Doświadczony menedżer organizacji pozarządowych i konsultant CSR. Prezes zarządu fundacji korporacyjnych jak Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, Fundacja Kredyt Banku, Fundacja ORLEN DAR SERCA Angażuje się społecznie w prace Forum Darczyńców w Polsce pełniąc funkcję członka zarządu.

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem Nadzorczym Fundacji. Odpowiada za rozwój Fundacji zgodnie z wizją Andrzeja Czerneckiego i wartościami, które uosabiał patron – prof. Roman Czernecki. Do obowiązków rady należą m.in. zarządzanie funduszem żelaznym oraz zatwierdzanie budżetów EFC.

  • Igor Czernecki

  • Andrzej Czernecki Jr

  • Jan Krzewiński

  • Marta Drozd