EFC

Pozostali partnerzy

Pozostali Partnerzy

Stowarzyszenie 61

Stowarzyszenie 61

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, bezpartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentuje dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miast oraz kandydatów na te funkcje. Przed każdymi wyborami przesyła do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób buduje obszerną bazę merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze. Po wyborach kontynuuje badanie poglądów wśród osób wybranych na funkcje. Podczas Wakacji Stypendystów EFC przedstawicielki Stowarzyszenia 61 przeprowadziły warsztaty na temat świadomości obywatelskiej, krytycznego myślenia i odróżniania w internecie informacji fałszywych od prawdziwych.

FreshMail

FreshMail

FreshMail to narzędzie do profesjonalnego wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Dzięki specjalnej ofercie dla organizacji pozarządowych możemy korzystać z zarządzania naszą bazą danych przy dużej zniżce. Informujemy naszych odbiorców za pomocą maili o tym, co obecnie robimy i jakie działania planujemy w Fundacji EFC, a także wysyłamy prośby o darowizny i pozyskujemy partnerów.

https://freshmail.pl/
Social Wolves

Social Wolves

Social Wolves to platforma stworzona przez polski edukacyjny start-up społeczny pod tą samą nazwą, ujęty na liście Forbes 30 Under 30 Europe, nr 1 obok m.in. Adele i Malali Yousafzai, oraz wyróżniony w gronie Innovators Under 35 Poland. Uczestnicy programu zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu portalu Zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy otrzymują międzynarodowe certyfikaty
biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P. W ciągu pierwszych dwóch lat działania programu skorzystało z niego 18 tysięcy osób, ich działania dotarły do 5 milionów beneficjentów. Wielu z naszych obecnych i dawnych stypendystów bierze udział w projektach „Zwolnionych z teorii”.

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji (fundacji i stowarzyszeń) przyznających dotacje na społecznie użyteczne cele. Organizacje te działają w takich obszarach, jak nauka, edukacja i pomoc społeczna. Forum powstało by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej. Fundacja EFC dołączyła do Forum Darczyńców 14 marca 2017 roku.

www.forumdarczyncow.pl
Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkoła z Klasą jest niezależną instytucją edukacyjną. Wspiera w rozwoju odważnych i pełnych pasji nauczycieli i dyrektorów oraz pomaga im kształcić młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli. Prowadzi programy rozwijające wśród uczniów i uczennic kompetencje ważne w XXI wieku: krytyczne myślenie, pracę zespołową, wiarę we własne możliwości, rozwiązywanie problemów i komunikację. Fundacja wyrasta z doświadczeń realizowanego od 16 lat programu Szkoła z Klasą, w którym do tej pory wzięło udział blisko 9 tysięcy szkół z całej Polski.

Fundacja SZK jest operatorem i współorganizatorem programu Edukacja Inspiracja.

Clifford Chance

Clifford Chance

Kancelaria Clifford Chance to jedna z wiodących międzynarodowych firm prawniczych, której polskie biuro działa w Warszawie od 1992 roku. Posiada rozległe doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego przy wielu transakcjach. Warszawska praktyka CSR/Pro bono jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach działalności pro bono Clifford Chance realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kancelaria Clifford Chance świadczy usługi prawnicze pro bono dla Fundacji EFC od lutego 2016 roku.

 

www.cliffordchance.com
Akademeia

Akademeia

Akademeia High School to niepubliczne liceum w Warszawie proponujące wielowymiarową edukację oraz przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie na prestiżowe zagraniczne uczelnie. Kadra współtworząca liceum to nauczyciele z pasją i wieloletnim doświadczeniem w doradztwie edukacyjnym. Filozofia przyświecająca Akademei zakłada, że proces nauki musi rozpocząć się od zdiagnozowania potencjału ucznia, sprawdzenia jego predyspozycji i umiejętności. Akademeia objęła kompleksową opieką stypendystę EFC w roku szkolnym 2016/2017 i pomogła mu w przygotowaniu się do egzaminów na uczelnię w Wielkiej Brytanii. Zapewniono mu dodatkowe lekcje językowe, indywidualne przygotowanie do matury i SAT. W roku szkolnym 2017/2018 w II klasie Akademei uczy się nasza stypendystka.

www.akademeia.edu.pl
Fundacja Dobra Sieć  - Moje Stypendium

Fundacja Dobra Sieć - Moje Stypendium

Fundacja Dobra Sieć to organizacja, której najważniejsze cele to rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Dobra Sieć, przy współpracy z Fundacją Orange i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, prowadzi serwis mojestypendium.pl. Serwis to miejsce, w którym można znaleźć aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i informacje z dziedziny edukacji. Portal mojestypendium.pl przygotował i wdrożył plan współpracy promującej Program Stypendialny Horyzonty. 

www.mojestypendium.pl
UWC Polska

UWC Polska

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Od swego powstania w 1991 r. Towarzystwo przyznało ponad 300 dwuletnich stypendiów. Średnia wartość jednego stypendium to 230 tys. złotych. Zainteresowani Stypendyści Fundacji EFC, którzy marzą o nauce w zagranicznych liceach mogą co roku wziąć udział w rekrutacji do UWC.

www.uwc.org.pl
British Alumni Society

British Alumni Society

British Alumni Society powstało w celu stworzenia forum dla byłych stypendystów programów oferowanych przez British Council i FCO. Dziś, z ponad 500 członkami, są otwarci na wszystkich absolwentów brytyjskich Uniwersytetów i programów edukacyjnych zamieszkałych w Polsce.