EFC

Cele

Chcemy docenić nauczycieli i wzmocnić ich rozwój zawodowy, oferując wsparcie finansowe na autorskie projekty edukacyjne.

Zapewniamy systematyczne wsparcie merytoryczne i coachingowe dostosowane do potrzeb każdego uczestnika.

Zależy nam, żeby nauczyciele uczestniczący w programie stworzyli wspierającą się społeczność – by mogli współpracować, wymieniać się doświadczeniami, wspólnie stawiać czoła wyzwaniom. Chcemy, żeby wszyscy uczestnicy programu Edukacja Inspiracja – nauczyciele i uczniowie – dzielili się zdobytymi kompetencjami i wiedzą z innymi oraz inspirowali swoją społecznością szkolną i lokalną.


W centrum naszego zainteresowania są również uczniowie i uczennice. Wychodzimy z założenia, że w każdym jest potencjał, tylko trzeba go odkryć; że każde dziecko i młody człowiek powinien mieć równe szanse w starcie. Nasz program zaplanowany jest na lata. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie program Edukacja Inspiracja przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych między uczniami z małych i dużych miejscowości, z mniej i bardziej zamożnych rodzin.