EFC

Komisja ekspertów

Bożena Będzińska-Wosik

Nauczycielka, edukatorka, moderatorka Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN). Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, pierwszej w Polsce publicznej budzącej się szkoły. Współinicjatorka ruchu "Budząca się szkoła", który ma na celu inspirowanie szkół do wdrażania oddolnych zmian na rzecz kultury uczenia się. Autorka, współautorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim, m.in. "Uwolnić Chudego",  "Dzieci nie ryby i swój głos mają", realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem "U Siebie - At Home" z Krakow

Grażyna Czetwertyńska

Doktor nauk humanistycznych, kształci studentów w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale „Artes Liberales” UW, Członkini Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz eksperta wiodącego w projekcie systemowym MEN ds. podstawy programowej i programów nauczania dla polskich szkół za granicą. Autorka publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Badawczo zainteresowana programami edukacyjnymi, edukacją obywatelską, metodami nauczania i oceniania. Jedna ze współtwórczyń akcji edukacyjnej Szkoła z Klasą.

Mirosław Skrzypczyk

Nauczyciel języka polskiego, edukator i animator kultury działający w Lelowie i w Szczekocinach. Twórca i koordynator licznych projektów edukacyjnych, społecznych i artystycznych, pełni również funkcję prezesa Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Szczególnie angażuje się w działalność związaną z tematyką żydowską, współorganizuje m.in. Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej i coroczne „Święto Ciulimu-Czulentu” w Lelowie. Współpracuje m.in. z: Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Forum Dialogu, w którym jest również Liderem Dialogu. Autor publikacji na temat lelowskich i szczekocińskich Żydów, pamięci, dialogu międzykulturowego i edukacji performatywnej. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011), Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014), otrzymał także wyróżnienie w konkursie Nagroda POLIN (2016

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Pedagożka, edukatorka, ewaluatorka, autorka i redaktorka merytoryczna wielu materiałów metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Specjalistka w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wieloletnia kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Autorka, współautorka i koordynatorka wielu projektów i programów edukacyjnych, m.in. „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”, „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, „Leśne Lekcje”, „Szkoły Aktywne w Społeczności”, realizowanych przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”; była prezeska i wiceprezeska tych organizacji. Specjalistka ds. projektów edukacyjnych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń