EFC

Organizatorzy

Inicjatorem i organizatorem programu Edukacja Inspiracja jest Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Jest ona również Grantodawcą – finansuje projekty edukacyjne, wybrane w programie Edukacja Inspiracja przez specjalnie do tego powołaną Komisję.

Fundacja EFC od 9 lat spełnia marzenia o nauce przyznając stypendia ambitnej młodzieży, która ma trudniejszy start. To stypendium szyte na miarę – Fundacja zapewnia miejsce w bursie, podręczniki czy opiekę psychologa. Stypendyści decydują o swoim rozwoju – uczą się języków obcych, jeżdżą na obozy sportowe czy chodzą do muzeów. Dzięki programowi „Marzenie o Nauce” ponad pięciuset młodych ludzi dostało szansę na wykształcenie i spełnienie marzeń.

Operatorem i współorganizatorem programu jest Fundacja Szkoła z Klasą – niezależna instytucja edukacyjna. Fundacja SZK wspiera w rozwoju odważnych i pełnych pasji nauczycieli i dyrektorów, pomaga im kształcić młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli.

Prowadzi programy rozwijające wśród uczniów i uczennic kompetencje XXI wieku: krytyczne myślenie, pracę zespołową, wiarę we własne możliwości, rozwiązywanie problemów i komunikację. Fundacja SZK pomaga szkołom stać się miejscem otwartym i zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, wspierającym różnorodność, takim gdzie panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Fundacja wyrasta z doświadczeń realizowanego od 16 lat programu Szkoła z Klasą, w którym do tej pory wzięło udział blisko 9 tysięcy szkół z całej Polski.

Partnerem programu jest Fundacja Rodziny Staraków, której głównym celem jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie im optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji marzeń i pomysłów na życie.

Fundacja działa również na rzecz poprawy stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej.

Kontakt do Koordynatorki programu Edukacja Inspiracja, Aleksandry Saczuk:

aleksandra.saczuk@szkolazklasa.org.pl

Tel. (+48) 22 658 00 73 wew. 103