EFC

Wsparcie uczestników

Wsparcie uczestników programu

Podczas całego procesu, począwszy od przygotowania po realizację projektu edukacyjnego, trenerzy Fundacji Szkoła z klasą wspierają nauczycieli merytorycznie i coachingowo. Zapewniamy:

Materiały edukacyjne i metodyczne:

Materiały wspierające w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji. Dotyczą takich kwestii jak: praca metodą projektu (na czym polega dobry projekt?, jak go zaplanować i opisać?, na co zwrócić uwagę przy działaniu?), budżet i rozliczenie projektu.

Spotkanie sieciujące:

Organizujemy dwudniowe spotkanie, na które zapraszamy nauczycieli biorących udział w programie. Jest to okazja do poznania się i rozmowy o planowanych działaniach. Podczas spotkania sieciującego odbywają się warsztaty przygotowujące i wspierające w realizacji projektów edukacyjnych.

Coachingowe wsparcie bezpośrednie i online:

Z uczestnikami programu jesteśmy w regularnym kontakcie. Dzięki stworzonej platformie internetowej nauczyciele, również między sobą,  na bieżąco mogą wymieniać się doświadczeniami. W zależności od potrzeb organizujemy webinaria, czyli szkolenia internetowe, na interesujące nauczycieli tematy. Do wybranych szkół jeździmyz wizytą studyjną, dzięki której lepiej poznajemy nauczycieli, patrzymy, jak działają i wspieramy ich w realizacji projektu.

Spotkanie podsumowujące:

Na koniec roku szkolnego organizujemy spotkanie, podczas którego nauczyciele dzielą się efektami swojej pracy. Opowiadają o tym, co im się udało, a co stanowiło wyzwanie. Głos nauczycieli jest ważny w przygotowaniu rekomendacji na kolejną edycję programu.

Publikacja końcowa:

to zbiór dobrych praktyk i rekomendacji, ale również promocja najciekawszych projektów edukacyjnych.


Wybrane projekty edukacyjne, które spełniają wymogi formalne i są pozytywnie ocenione przez Komisję Grantową, otrzymują wsparcie finansowe. Grant przyznawany przez EFC w wysokości do 2 500,00 zł dostaje szkoła i za jej pośrednictwem nauczyciel- pomysłodawca.