EFC

Harmonogram Stypendysty Horyzontów

15.02. 2019 - 31.03. 2019 -  Złożenie wniosku o Stypendium Horyzonty

10.04.2019Informacja o pierwszym etapie rekrutacji

14.06.2019Informacja o finale rekrutacji

25-28.08.2019Wyjazd integracyjny do Gdańska (I rocznik Stypendystów EFC)

12.01.2019 -16.02.2019Ferie z EFC

04.06. 2019Impreza Maturzystów (III rocznik Stypendystów EFC)

28.07.2019 - 10.08.2019 - Wakacje z EFC

04.08. 2019 -  Mistrzowska Kolacja (III rocznik Stypendystów EFC) 

14.12.2019  - Spotkanie Świąteczne (Alumni EFC)


* Spotkania z koordynatorem. – raz w miesiącu (wszystkie roczniki Stypendystów EFC)