EFC

Regulamin

Regulamin programu stypendialnego obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019. Regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2019/2020 zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 15.02.2019 r.