EFC

Zakres stypendium

 • Co zapewni uczniowi - Program Stypendialny Horyzonty?

Dla stypendystów uczestnictwo w Programie to wyróżnienie i poczucie przynależności do wyjątkowej społeczności, szansa na ukończenie ciekawego liceum, przyjaciele i znajomi w całej Polsce. Fundacja EFC zapewni stypendyście:

 • Mieszkanie w bursie
 • Wyżywienie
 • Pokrycie opłat szkolnych
 • Podręczniki i przybory szkolne
 • Obowiązkowe lekcje językąa angielskiego
 • Pokrycie kosztów egzaminu certyfikującego z języka angielskiego
 • Opiekę koordynatora i psychologa
 • Integracyjny obóz dla stypendystów z nowego rocznika
 • Formacyjne wyjazdy letnie i zimowe z zajęciami sportowymi
 • Udział w warsztatach rozwojowych

Czego oczekujemy od stypendysty?

Oczekujemy zaangażowania, chęci dzielenia się doświadczeniami z młodszymi kolegami i koleżankami, aktywnego poszukiwania ścieżek rozwoju i twórczego podejścia do współpracy. Spotkania z koordynatorem, warsztaty, wakacje i ferie, wspólne mieszkanie w bursie - to elementy, które budują społeczność EFC.