EFC

Zgłoszenie

  1. Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

  2. - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w formie skanu;
    - artykuł w formacie pdf;
    - CV autora wraz z bibliografią publikacji w formacie pdf.

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną do 31 maja 2019 roku na adres nagroda@efc.edu.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki Konkursu.
e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl