EFC

Zakres stypendium

  • Mieszkanie w bursie
  • Wyżywienie
  • Podręczniki i przybory szkolne
  • Dodatkowe lekcje języka angielskiego
  • Opieka koordynatora i psychologa
  • Pokrycie opłat szkolnych
  • Pokrycie kosztów egzaminu z jezyka angielskiego
  • Wakacje letnie i zimowe z zajęciami sportowymi