EFC

Zostań mentorem

ZOSTAŃ MENTOREM EFC!

Każdy z nas potrzebuje swojego mistrza. Wychodząc z tego założenia wdrożyliśmy w ramach działalności Fundacji EFC program mentoringu. Szukamy ludzi, którzy pracują wytrwale na swój sukces, mają szeroką wiedzę i kompetencje w swojej dziedzinie, kochają swoją pracę i tą miłością chcą zarazić stypendystów Fundacji EFC. Jeśli Twoja praca to Twoja pasja i chciałbyś podzielić się swoim doświadczeniem - zostań mentorem EFC. Przekaż stypendyście wyjątkową wiedzę i umiejętności, pomóż mu w wyborach zawodowych i edukacyjnych, w skrócie - wspieraj go w poszerzaniu jego horyzontów. 


Główne funkcje i zadania mentoringu:

- rozwijanie długotrwałej i samoistnej motywacji ucznia,
- analiza mocnych i słabych stron ucznia,
- wsparcie ucznia w podejmowanych przez niego wyzwaniach,
- stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia,
- odkrywanie w uczniu lidera i uświadamianie wpływu na innych poprzez rozwijanie m. in. cech przywódczych,
- nauczanie organizacji czasu,
- wyznaczanie i weryfikacja celów,
- uwrażliwianie ucznia na rozwój szeroko rozumianej empatii/wrażliwości na los innych ludzi.