EFC

Efekty programu

W 2017 roku nasz Program został po raz pierwszy poddany zewnętrznej ewaluacji. Ewaluacja dotyczyła funkcjonowania Programu Stypendialnego Horyzonty (dawniej Marzenie o Nauce) oraz jego rezultatów. Oceniła także wpływ programu na decyzje edukacynje stypendystów i absolwentów, na ich otoczenie, oraz wpływ na ich postawy i percepcję dalszych możliwości życiowych. 

Udział w badaniu wzięły wszystkie zaangażowane w realizację programu grupy - stypendyści, absolwenci, rodzice i opiekunowie, pracownicy Fundacji (w tym przede wszystkim koordynatorzy regionalni), dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także pracownicy burs (dyrektorzy i wychowawcy). 

Wyniki ewaluacji pokazały, że Program Stypendialny Horyzonty jest kompleksowym i spójnym programem stypendialnym. Prowadzi do stałej i trwałej zmiany w postawach życiowych stypendystów, którzy zyskują szersze perspektywy życiowe i inaczej patrzą na własne możliwości. Odważniej podejmują decyzje dotyczące przyszłości, wykazują się większą samodzielnością i dokonują bardziej ambitnych wyborów edukacyjnych. 

Ewaluacja wykazała, że mimo zmniejszenia wskaźnika ubóstwa, w tym ubóstwa skrajnego w Polsce, sytuacja młodych mieszkańców wsi i małych miast wciąż jest szczególnie trudna, a Program Stypendialny Horyzonty realnie wyrównuje szansy edukacyjne uczniów. Dzięki temu mogą wejść w dorosłość z odwagą, bez kompleksów i z gotowością na dynamicznie zmieniający się, współczesny świat.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników ewaluacji. Osoby zainteresowane otrzymaniem pełnego raportu prosimy o kontakt z biurem Fundacji.