EFC

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego wyróżnia filantropów i organizacje non-profit, którzy z odwagą i zaangażowaniem inicjują potrzebne zmiany społeczne oraz działają na rzecz osób i środowisk szczególnie potrzebujących. Nagroda jest współfinansowana przez Fundację EFC i przyznawana podczas corocznej gali Polskiej Rady Biznesu

Dzięki Nagrodzie im. Andrzeja Czerneckiego:

- doceniamy filantropów i organizacje non-profit, którzy aktywnie angażują się w inicjatywy charytatywne, społeczne i obywatelskie;
- upowszechniamy postawy zaangażowania społecznego wśród przedsiębiorców oraz członków Polskiej Rady Biznesu.

Andrzej Czernecki był przedsiębiorcą, który przekazując swój majątek na cele społeczne stał się jednym z największych współczesnych filantropów w Polsce. Nagroda PRB jego imienia jest naturalnym połączeniem biznesu z filantropią i działalnością społeczną. Stanowi inspirację dla przedsiębiorców do podobnego zaangażowania i zmieniania świata na lepsze.

W 2016 roku Andrzej Czernecki został pośmiertnie uhonorowany Nagrodą Specjalną PRB. Odebrana została przez Igora Czerneckiego – przewodniczącego Rady Fundacji, który zasiada w kapitule Nagrody PRB.

Laureatką nagrody w 2020 roku została Irena Dawid–Olczyk współzałożycielka i prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, długoletnia koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi oraz inicjatorka pierwszego europejskiego networku La Strada International.