EFC

Szkoły Patronackie EFC

Szkoła Patronacka EFC to program skierowany do szkół w małych miejscowościach, które chcą stać się przyjaznym miejscem do pracy, nauki i działalności społecznej. W partnerstwie ze szkołą, mieszkańcami i organizacjami społecznymi budujemy silną, otwartą, bezpieczną instytucję, która może być ważnym punktem na mapie miasta. Inwestujemy w rozwój zawodowy nauczycieli, inspirujemy uczniów do realizowania inicjatyw społecznych we współpracy z lokalną społecznością, zmieniamy przestrzeń samej szkoły. 
Pilotażowa edycja realizowana jest w Zespole Szkół im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach, który był jej pierwszym dyrektorem. 

Cele:
- tworzenie nowych możliwości rozwoju dla uczniów i nauczycieli oraz ładu przestrzennego sprzyjającego integracji i działaniom w szkole i wokół szkoły;
- inspirowanie uczniów do realizacji projektów włączających społeczność lokalną;
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników szkoły;
- promowanie szkoły jako ważnego ośrodka kulturalnego i społecznego w życiu miasta;
- odkrywanie potencjału do rozwoju osobistego i zawodowego w miejscu zamieszkania tak, aby stało się ono atrakcyjnym miejscem do życia.

Szkoła Patronacka EFC to program, który może być realizowany w każdej szkole w małym ośrodku miejskim, niezależnie od warunków społeczno-gospodarczych. Jest indywidualnie skrojony do jej potrzeb, korzysta z lokalnych zasobów, sprzyjając bliskiej współpracy mieszkańców z uczniami, nauczycielami i instytucjami. Integralnym elementem programu jest wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły o kształcenie obywatelskie i inicjatywy społeczne, dzięki którym młodzi ludzie mogą rozwinąć skrzydła, a szkoła staje się integralną częścią życia miasta. 

Image

Efekty:
- zbudowanie pozycji szkoły jako ważnego punktu integrującego lokalną społeczność;
- trwałe zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz swojego miasta;
- dostrzeganie potencjału szkoły i miasta jako przyjaznych, rozwojowych miejsc do nauki i życia.

Image