EFC

Szkoły Patronackie EFC

Program jest skierowany do szkół, które chcą poszerzać swoje kompetencje związane z animacją społeczną i chcą angażować się lokalnie. Naszą misją jest także wyrównywanie szans w dostępie do mądrej, zrównoważonej edukacji poprzez patronat nad polskimi szkołami. Dobrą szkołę da się stworzyć wszędzie. Potrzebni są tylko ludzie, którzy w to wierzą i chcą dzielić się dobrymi wartościami ze swoim najbliższym otoczeniem.  
Nasza pierwsza szkoła objęta programem patronackim znajduje się na południu Polski, w Szczekocinach. Wspólnie pracujemy nad zbudowaniem silnej, otwartej i dającej poczucie bezpieczeństwa instytucji, która stanowi mocny głos w dialogu społecznym. Pomagamy rozwinąć skrzydła tym, którzy nie zdecydowali się na przeprowadzkę do miasta i którzy wierzą, że mogą zostać i wzbogacić miejsce, z którego pochodzą, angażując się lokalnie, na przekór społecznym tendencjom.
W marcu 2018 roku Zespołowi Szkół w Szczekocinach nadano imię naszego patrona, Romana Czerneckiego. Uroczystość  z okazji 100-lecia szkoły średniej w Szczekocinach była jednocześnie oficjalną inauguracją współpracy Fundacji ze szkołą.
W ramach projektu Szkoły Patronackie EFC nasz mentor Grzegorz Mazurkiewicz przeprowadził cykl warsztatów z całą społecznością szkoły. Podczas warsztatów dyskutowano na temat tego po co, dlaczego i jak chcemy się wspólnie rozwijać.