EFC

O nagrodzie

Misją konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego jest budowanie świadomości kluczowej roli edukacji w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa. Celem programu jest promowanie edukacji jako przedmiotu badań w polskich instytucjach naukowych oraz wspieranie rzetelnej wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących edukacji w mediach, poprzez nagradzanie istotnych publikacji z tej dziedziny.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego zostanie przyznana w 2019 roku w trzech kategoriach:

- artykuł naukowy (nagroda pieniężna o łącznej wysokości 10 000 zł.); 
- artykuł publicystyczny (nagroda pieniężna o łącznej wysokości 10 000 zł.); 
- artykuł profesjonalny (nagroda pieniężna o łącznej wysokości 10 000 zł.).

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego jest podzielna. Kapituła Konkursu może dokonać podziału Nagrody i tym samym nagrodzić większą liczbę prac w każdej kategorii.

Zgłaszane artykuły muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do Konkursu.

Do Konkursu, w trzech kategoriach, można zgłaszać tylko artykuły, które zostały opublikowane w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 maja 2019 roku. Nie można zgłaszać artykułów do Konkursu więcej niż raz. Artykuły zgłoszone w I edycji Konkursu nie mogą być zgłoszone w jego II edycji.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego wspiera pogłębioną, merytoryczną debatę na temat edukacji niezbędną do zrozumienia wyzwań, z którymi mierzymy się w dzisiejszym świecie i do znalezienia sposobów ich pokonywania. Co roku nagradzamy autorów artykułów naukowych, publicystycznych i profesjonalnych o edukacji. Inspirację czerpiemy z naszego patrona, Romana Czerneckiego, który był świetnym pedagogiem i nieustannie angażował się w doskonalenie metod nauczania i środowisk szkolnych.

Image