EFC
15.12.2018

Spotkanie Świąteczne i Walne Alumnów EFC

15 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Alumni EFC. Ponad sześćdziesięciu uczestników spotkało się w Warszawie w celu powołania nowego zarządu Stowarzyszenia, w którym jest już zrzeszonych aż sto osiemnaście osób! W skład nowego zarządu wchodzą: przewodnicząca Kornelia Dziaduła, Tomasz Łukiewicz jako zastępca przewodniczącej, skarbniczka Kornelia Kozłowska oraz sekretarz Alumnów EFC, Łukasz Stępień. Jednocześnie podziękowano ustępującemu zarządowi: przewodniczącej Barbarze Animuckiej, jej zastępczyni Ani Kowalskiej, skarbniczce Patrycji Siewierskiej i sekretarzowi Agacie Firek, które sprawowały te funkcje przez dwa lata. Podziękowano także pani Kalinie Żaczek, koordynatorce EFC, za siedmioletnią opiekę merytoryczną nad Stowarzyszeniem. Poza wyborami podczas zjazdu omówiono najważniejsze zagadnienia i wyzwania dla Stowarzyszenia Alumni EFC oraz przeprowadzono warsztaty integracyjne.

Wieczorem w siedzibie Fundacji EFC już po raz piąty Alumni zorganizowali przedświąteczne spotkanie. Podobnie jak w poprzednich latach, uczestniczyli w nim przedstawiciele rady Fundacji, rady programowej oraz pracownicy i przyjaciele EFC. Podczas wieczoru odbył się kiermasz pięknych, ręcznie wykonanych przedmiotów przekazanych przez stypendystów. Dochód z kiermaszu i aukcji zostanie przeznaczony na świąteczną paczkę dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Fundacji. Zgodnie z tradycją, goście składali sobie życzenia, kolędowali i zajadali się świątecznymi potrawami, jak na śledzika przystało!