EFC

Zostań darczyńcą

Wierzymy, że organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego mają obowiązek stale kwestionować metody osiągania swoich celów statutowych. Finansowa i polityczna niezależność NGOsów zobowiązuje oganizacje do bezustannego kwestionowania sposobów wydawania środków. W naszych relacjach z innymi czy ze środowiskiem jest skala dobra, które można osiągnąć wydając jedną złotówkę. Tak, jest to subiektywna skala. Tak, dążenie do spożytkowania tej złotówki w jak najbardziej efektywny sposób to dążenie do ideału, ale właśnie taki ideał powinien codziennie przyświecać naszej pracy. Walka o czynienie jak największego dobra sprawia, że filantropia jest najczystszym przejawem miłości bliźniego. To stanowi dla nas paliwo do ciężkiej pracy i poświęcania szczególnej uwagi sposobom finansowania naszej działalności.

Dlatego przeznaczamy aż 85% naszego budżetu na koszty programowe, wydając jedynie 15% środków na koszty administracyjne, starając się z roku na rok obniżać tę drugą wartość. Szczegółowe informacje w zakładce "Gdzie trafiają pieniądze?".

Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz Fundacji EFC, która ma status Organizacji Pożytku Publicznego: KRS 0000334007. Przekaż nam darowiznę - możesz wybrać konkretny program, który Cię interesuje. 100% środków zostanie wykorzystane na potrzeby naszych stypendystów (Program Stypendialny Horyzonty), nauczycieli (program Edukacja Inspiracja), szkół z terenów wiejskich (Szkoły Patronackie EFC) czy publicystów i naukowców piszących o edukacji (Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego).

To nasi Stypendyści będą w przyszłości nas leczyć, uczyć nasze dzieci i decydować o losach naszego kraju. Warto im pomóc!

76 1240 5598 1111 0010 5253 5036Numer Konta EFC

  • (serwis PayU pobiera 2,5% prowizji od każdej transakcji)


    Co to jest PayU?