EFC

Award Winners

2019 AWARD WINNERS

"SCIENTIFIC ARTICLE" CATEGORY

WINNERS:
dr Joanna Smogorzewska, prof. Grzegorz Szumski i dr Paweł Grygiel, Theory of mind development in school environment: A case of children with mild intellectual disability learning in inclusive and special education classrooms, “Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities”

DISTINGUISHED AUTHORS:
- dr Anita Gulczyńska, Stigma and the doomed-to-fail school careers of young people from disadvantaged neighbourhoods, “Children's Geographies”
dr Maciej Hanczakowski, dr Katarzyna Zawadzka, Two Routes to Memory Benefits of Guessing, “Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition”
dr Dorota Jankowska, dr Aleksandra Gajda, prof. Maciej Karwowski, How children’s creative visual imagination and creative thinking relate to their representation of space, “International Journal of Science Education”
dr Martyna Kobus, dr Paweł Bukowski, The threat of competition and public school performance: Evidence from Poland, “Economics of Education Review”
- dr Magdalena Nowicka-Franczak, Postfoucaultowska analiza dyskursu o edukacji, „Kultura – Społeczeństwo - Edukacja”
- dr Anna Orylska, dr Julie A. Hadwin, dr Aleksandra Kroemeke, prof. Edmund Sonuga-Barke, A Growth Mixture Modeling Study of Learning Trajectories in an Extended Computerized Working Memory Training Programme Developed for Young Children Diagnosed With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, “Frontiers in Education”
- dr Krystian Szadkowski, The common in higher education: a conceptual approach, “Higher Education. The International Journal of Higher Education Research”
- dr Małgorzata Wójcik, The parallel culture of bullying in polish secondary schools: A grounded theory study, “Journal of Adolescence”
- dr Alicja Zawistowska, dr Ireneusz Sadowski, Filtered Out, but Not by Skill: The Gender Gap in Pursing Mathematics at a High-Stakes Exam, “Sex Roles”

"SPECIALIST ARTICLE" CATEGORY

WINNERS:
- Anna Abramczyk, Susanne Jurkowski, Kooperatywne uczenie się - recepta na równoczesną realizację celów poznawczych i rozwijanie kompetencji społecznych, „Języki obce w szkole”
- Małgorzata Minchberg, Edukacja przez sztukę: artysta w szkole, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”

"JOURNALIST ARTICLE" CATEGORY:

WINNER:
Joanna Cieśla, Bunt nauczycieli, Z ziemi polskiej do wolski, Wabiki na ajbika,  „Polityka”

DISTINGUISHED AUTHORS:
- Izabela Desperak, Zapomniany bunt nauczycieli, „Krytyka Polityczna”
- dr hab. Joanna Roszak, Gra w klasę, „Dwutygodnik”

SPECIAL AWARD:
Jarosław Pytlak received the special award for his online publications, which you can find here.

2018 AWARD WINNERS

"SCIENTIFIC ARTICLE" CATEGORY

WINNERS:
- dr Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtz, prof. dr hab. Grzegorz Sędek, Chronic Stereotype Threat Is Associated with Mathematical Achievement on Representative Sample of Secondary Schoolgirls: the Role of Gender Identification, Working Memory, and Intellectual Helplessness. "Frontiers in Psychology" (2018, t. 428, nr 9).
- dr Anna Baczko-Dombi, Ucieczka od matematyki. Rekonstrukcja procesu w kontekście społecznego wizerunku przedmiotu. "Edukacja” (2017, t. 140, nr 1).

  • DISTINGUISHED AUTHOR:
    Przemysław Staroń, A czemu by nie z seniorami. „Głos Nauczycielski” (2016, nr. 33-36 s. 16-17 i nr. 36, s. 14-15).


SPECIAL AWARD:
Jędrzej Malko, międzyredakcyjny projekt Spięcie (2018) oraz współautorzy:
- dr Przemysław Sadura, Anna Cieplak, Chcemy szkoły życia, nie przeżycia. „Krytyka Polityczna”;
- Michał Tomaszewski, Przestrzeń, która dzieli. „Magazyn Kontakt”;
- dr Katarzyna Kasia, Polska szkoła, czyli pokraczna wspólnota. „Kultura Liberalna”;
- Karolina Olejak, Szkoła poza kadencyjnością, nauczyciele z podmiotowością. „Klub Jagielloński”;
- Jarema Piekutowski, Piotr Jesionowski, Nauczycielu, zejdź z podestu. „Nowa Konfederacja”.

  • We are happy to share some exciting news - the Spięcie project has been distinguished by The New York Times magazine (link). Congratulations!