EFC

Aktualności

Edukacja Inspiracja – otwieramy nowy program dla nauczycieli
05.10.2017

Edukacja Inspiracja – otwieramy nowy program dla nauczycieli

Fundacja EFC w roku szkolnym 2016/2017 uruchamia pierwszą edycję programu grantowego „Edukacja Inspiracja”. Rozwijamy naszą działalność – tym razem chcemy docenić wyróżniających się nauczycieli z małych miejscowości i wesprzeć ich w rozwoju zawodowym. Do współpracy zaprosiliśmy Fundację Szkoła z Klasą, która ma bogate i unikalne doświadczenie w realizacji projektów adresowanych do nauczycieli. Wybrani nauczyciele otrzymają granty na realizację z uczniami różnorodnych projektów edukacyjnych. Ich celem ma być wyrównywanie szans edukacyjnych, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań i wiary we własne możliwości.

Nie byłoby naszego programu, gdyby nie stypendyści i alumni programu EFC „Marzenie o Nauce”. To młodzi ludzie wskazali nam nauczycieli, którzy odegrali w ich życiu rolę mentora, rozbudzili w nich zainteresowania i zachęcili do działania. Zaproszenie skierowaliśmy także do inspiratorów, których znaleźliśmy wśród nauczycieli pracujących w programach Fundacji Szkoła z Klasą.