EFC

Fundacja Rodziny Staraków

Głównym dążeniem Fundacji Rodziny Staraków jest wspieranie i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich marzeń i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki oraz aktywizacja różnych środowisk młodzieżowych w życiu społecznym i zawodowym, jak również działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej. W roku szkolnym 2017/2018 w ramach własnego programu stypendialnego FRS finansuje 80 stypendiów „Horyzonty”.

„Jerzy Starak wprowadził na polski rynek takie potęgi jak Polpharma, Herbapol, Colgate-Palmolive, McDonald’s, Bols czy najnowocześniejsze laboratorium Polpharma Biologics. Pomimo własnych sukcesów miał także świadomość, że nie wszyscy mają w życiu tyle szczęścia. Dlatego jednym z celów FRS jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi i tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju. Trzy lata temu pojawiła się potrzeba stworzenia czegoś więcej, czegoś, co pomoże tym, którzy mają talent, ale nie mają możliwości samorealizacji z powodu braku środków. Fundacja Rodziny Staraków i EFC działają odrębnie, ale mają wspólny cel: umożliwienie młodym zdolnym ludziom dostępu do nauki, a przez to realizacji swoich marzeń” – tłumaczył Piotr Woźniak-Starak podczas Kolacji Mistrzów w 2018 roku.

Partnerstwo z Fundacją Rodziny Staraków to nie tylko duże osiągnięcie w kontekście zakresu i skali naszego programu stypendialnego. To również bezprecedensowy w Polsce przykład tego, że fundacje rządzą się innymi prawami niż rynek. Działając wspólnie, można osiągnąć więcej, sprawniej i taniej, a każda złotówka zaoszczędzona na administracji to korzyść dla młodzieży.

Partnerstwo oznacza wzajemną pomoc i wspólną odpowiedzialność zbudowaną na zaufaniu. Tym zaufaniem obie fundacje darzą nie tylko siebie nawzajem, ale przede wszystkim młodzież. To od niej przecież zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Program „Horyzonty” i partnerska współpraca obu fundacji służą temu, by to zaufanie było dobrą i mądrą inwestycją. Wciąż zastanawiamy się, jak dalej rozwijać naszą współpracę i jakie nowe programy powołać, aby realizacja naszych celów była coraz lepsza.