EFC

Fundacja Rodziny Staraków

Głównym dążeniem Fundacji Rodziny Staraków jest wspieranie i promowanie młodych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich marzeń i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki oraz aktywizacja różnych środowisk młodzieżowych w życiu społecznym
i zawodowym, jak również działania na rzecz poprawy stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej.
Obecnie FRS finansuje 100 stypendiów w ramach Horyzontów.

Jerzy Starak wprowadził na polski rynek takie potęgi jak Polpharma, Herbapol, Colgate-Palmolive, McDonald’s, Bols czy najnowocześniejsze laboratorium Polpharma Biologics. Pomimo własnych sukcesów miał także świadomość, że nie wszyscy mają w życiu tyle szczęścia. Dlatego jednym z celów FRS jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi i tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju. Trzy lata temu pojawiła się potrzeba stworzenia czegoś więcej, czegoś, co pomoże tym, którzy mają talent, ale nie mają możliwości samorealizacji z powodu braku środków. Fundacja Rodziny Staraków i EFC działają odrębnie, ale mają wspólny cel: umożliwienie młodym zdolnym ludziom dostępu do nauki, a przez to realizacji swoich marzeń – tłumaczył Piotr Woźniak-Starak podczas Kolacji Mistrzów w 2018 roku.

Igor Czernecki, prezes rady Fundacji EFC wyjaśnia:
Partnerstwo z Fundacją Rodziny Staraków to nie tylko duże osiągnięcie w kontekście zakresu i skali naszego  programu stypendialnego. To również bezprecedensowy w Polsce przykład tego, że fundacje rządzą się innymi niż rynek prawami.  W trzecim sektorze nie ma konkurencji i patentów na dobry pomysł. Działając wspólnie, można osiągnąć więcej, sprawniej i taniej, a każda zaoszczędzona na administracji złotówka to korzyść dla stypendystów.

Trudno się z tym nie zgodzić. Jedna z niepisanych zasad rozwoju trzeciego sektora - tu nie ma tajemnic handlowych. Wszystkie organizacje chętnie dzielą się swoim know-how, aby inni korzystali z tej wiedzy i jak najskuteczniej działali pro publico bono. Kluczowe znaczenie ma oszczędność i mądre zarządzanie filantropią.

Fundacja Rodziny Staraków znalazła w EFC dobrego partnera – nowocześnie zarządzaną instytucję, dysponującą prężnie działającym i świetnie zorganizowanym zespołem profesjonalistów i profesjonalistek, realizujących autorski, oryginalny i co najważniejsze dający znakomite efekty Program Stypendialny Horyzonty. Zamiast więc przeznaczać środki finansowe na tworzenie nowych struktur, władze Fundacji Rodziny Staraków podjęły decyzję o partnerskim, bezpośrednim wsparciu programu.
 
Partnerstwo to wzajemna pomoc i wspólna odpowiedzialność zbudowane na zaufaniu. Tym zaufaniem obie Fundacje darzą nie tylko siebie, ale przede wszystkim młodzież. To od niej przecież zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Program Horyzonty i partnerska współpraca obu Fundacji służą temu, by zaufanie to było dobrą i mądrą inwestycją.

Życzenia Jerzego Staraka dla pierwszorocznych stypendystów Programu Horyzonty.