EFC

Misja Słowik | Місія Соловейко

Misja Słowik, Місія Соловейко w języku ukraińskim. Pod taką nazwą uruchomiliśmy polsko-ukraińskie działania dla młodzieży. Integracyjne i edukacyjne, bo tu leży serce i doświadczenie Fundacji EFC i tu zaczynają rodzić się istotne potrzeby osób z Ukrainy, które zdecydują się zostać w Polsce. 

Misja Słowik to więcej niż akcja czy chwilowy zryw. Chcemy, żeby Słowik został z nami na dłużej. To jeszcze nie kompleksowy program. Zaczęliśmy od poznania potrzeb i wyzwań. Wciąż za mało wiemy o ramach systemowych i o tym, co wydarzy się w najbliższym czasie.

Skąd się wziął “słowik”?  Słowik w Ukrainie występuje wszędzie. Jest w baśniach, bajkach, w pieśniach tak na nazwę naszej Misji zareagowała 15-letnia Mariia, pochodząca z miasta Winnica, która na spotkaniu z naszymi trójmiejskimi stypendystami i stypendystkami z programu Horyzonty tłumaczyła, jakie znaczenie dla Ukraińców ma słowik. Mówi się też, że język ukraiński jest sołowjiny  czyli jak śpiew słowika. Słowik symbolizuje siłę woli, nowy początek.   

        

Dla kogo jest Misja? 

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do młodzieży ukraińskiej, która ze względu na wojnę nagle musiała ze swoimi rodzinami opuścić swój kraj. Dopóki nie będą mogli bezpiecznie wrócić do Ukrainy, chcemy, żeby mogli poczuć się dobrze i bezpiecznie z nami. Część z nich być może zdecyduje się zostać w Polsce na stałe. Bez względu na to, co wydarzy się w kolejnych tygodniach, miesiącach, chcemy stworzyć młodzieży ukraińskiej i polskiej przestrzeń do wzajemnego poznania, porozumienia, współpracy i wspólnych działań.

Koncentrujemy się na młodzieży w wieku 10-19 lat. To tutaj mamy kompetencje i doświadczenie. Zdobywaliśmy je, prowadząc od ponad 12 lat Program Stypendialny Horyzonty, w którym pracujemy z uczniami i uczennicami szkół średnich.   

Jak działamy?

Tak jak wielu i wiele z Was i wiele organizacji dużo jeszcze nie wiemy. Od pytania Jak mamy odnaleźć się w tym chaosie?, przeszliśmy do refleksji nad tym, czym dysponujemy i co jest naszą mocną stroną. Mamy doświadczenie w pracy z młodzieżą, nasi koordynatorzy są obecni w 12 miastach w Polsce. Nie są w nich sami są tam też nasi stypendyści i stypendystki, bursy i szkoły średnie, z którymi współpracujemy w programie Horyzonty. To ogromny zasób. Z niego korzystamy, podejmując pierwsze inicjatywy. 

Zdecydowaliśmy, że w pierwszym kroku nasze działania w różnych miastach będą różnorodne, w zależności od możliwości, osób i organizacji, z którymi uda nam się połączyć siły. Pierwsze tygodnie to był dla nas czas spotkań z innymi organizacjami działającymi w naszych miastach, z samorządami, bursami i szkołami i rozpoznawania potencjałów. Stopniowo przeszliśmy do działań w Poznaniu uruchomiliśmy zajęcia świetlicowo-edukacyjne, które odbywają się dwa razy w tygodniu, popołudniami w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. Podobne zajęcia, na początku zapoznawcze, badające potrzeby, startują w Szczecinie i będą się odbywały w naszej Bursie Szkolnej Integracyjnej. W Krakowie i Trójmieście powstały polsko-ukraińskie komitety organizacyjne z udziałem naszych stypendystów, które będą opracowywać projekty i pomysły na dalsze wspólne działania. Jednym z nich są wspólne spacery i poznawanie, oswajanie nowego miasta. Każda z tych inicjatyw zaczyna się od sprawdzania potrzeb. One są dla nas wskazówką do szukania rozwiązań. 

Z uważnością i otwartością będziemy zatem sprawdzać, próbować, popełniać błędy. Dzielić się tym, co umiemy i uczyć razem z ukraińską młodzieżą w naszych wspólnych działaniach. Być może nasze doświadczenia okażą się cenną wskazówką dla innych. Dlatego o tym, co nam się udało w Misji Słowik albo okazało się trudnością, piszemy na naszym Facebooku po polsku i ukraińsku. To drugie jest możliwe, bo nasz zespół jest polsko-ukraiński.  

wersja ukraińska poniżej | Українська нижче

-----------------------------------------------------------------------------

Місія Соловейко, Misja Słowik - польською. Під такою назвою ми започаткували польсько-українську діяльність для молоді. Інтергаційну і освітню, тому що це є визначною роллю і досвідом Фонду EFC i саме тут народжуються  основні потреби людей з України, які вирішують залишитися у Польщі.

Місія Соловейко – це більше, ніж акція чи миттєвий ривок.  Хочемо, щоб Соловейко залишився з нами надовше. Це ще не комплексна програма. Ми почали від дослідження потреб та викликів. Надалі маємо за мало знання щодо системних рам як і про те, що відбуватиметься найближчими тижнями.

Звідки взявся «соловейко»? – Соловейко в Україні виступає всюди. У байках, казках, у піснях – так відгукнулася на назву нашої Місії 15-річна Марічка з м.Вінниці. Під час зустрічі з нашими стипендіатами з Триміста пояснила значення солов’я для українців. Говориться, що українська мова солов`їна - неначе щебіт солов`я. Соловей символізує силу волі, новий початок.

          

Для кого призначена Місія?

Наша діяльність спрямована в першу чергу на українську молодь, яка через війну раптово змушена була покинути країну зі своїми сім'ями. До тих пір, поки не зможуть безпечно повернутися в Україну, хочемо, щоб вони почувалися з нами добре та у безпеці. Деякі з них можуть вирішити залишитися в Польщі назавжди. Незалежно від того, що станеться найближчими тижнями, місяцями, ми хочемо створити простір для української та польської молоді, щоб пізнавати один одного, розуміти один одного, співпрацювати та працювати разом.

Орієнтуємося на молодь віком від 10-19 років. Саме тут ми маємо великий досвід та компетентність, здобувши його зі стипендіальною програмою Горизонти впродовж 12 років, в рамках якої ми працюємо з учнями середніх шкіл.

Як ми працюємо?

Ми, як багато хто з вас,  ряд організацій, ще багато чого не знаємо. Від запитання «Як нам віднайтися у цьому хаосі?», міркуємо, над нашими можливостями, сильними сторонами нашої організації у цій справі. У нас великий досвід роботи з молоддю, наші координатори працюють у 12 містах Польщі. Координаторам допомагають наші стипендіати і стипендіатки, а також тісна співпраця з гуртожитками, середніми школами з програми Горизонти. Це величезний ресурс для використовування у наших перших ініціативах.

Вирішили, що на першому етапі наша діяльність у різних містах буде різноманітною, залежно від можливостей, людей та організацій, з якими нам вдасться об’єднати зусилля. Перші тижні були для нас часом зустрічей з іншими організаціями, що діють у наших містах, органами місцевого самоврядування, гуртожитками та школами для визначення потенціалу. Поступово перейшли до дій, а саме, у Познані організували двічі на тиждень громадські та виховні години, у II загальноосвітньому ліцеї імені Генералової Замойської та Гелена Моджеєвської. Подібні заняття для ознайомлення і вивчення потреб, розпочинаються у Щецині, які відбуватимуться у нашому гуртожитку Інтеграційної школи. У Кракові та Тримісті створено польсько-українські організаційні комітети з участю наших стипендіатів, які розроблятимуть проекти та ідеї для подальшої спільної діяльності. Одним із таких проектів є спільні прогулянки для пізнання нового міста. Кожна з цих ініціатив починається з визначення потреб. Саме це є вказівкою для пошуку рішень.

З пильністю і відкритістю будемо перевіряти, робити спроби і помилки. Ділитимемось тим, що вже знаємо та навчатимемось разом з українською молоддю у нашій спільній діяльності. Можливо, наш досвід стане цінною підказкою для інших. Про те, що вдалося у Місії Соловейко або ж виявилося складним, писатимемо у своєму Фейсбуці польською та українською мовами. Українською, бо маємо польсько-українську команду.