EFC

Edycja 3

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego ogłaszają nabór do trzeciej edycji programu Formy podstawowe. Wyłonione w naborze placówki edukacyjne otrzymają zestaw dzieł sztuki i instrukcji, dzięki którym w szkołach będą mogły powstać wystawy sztuki współczesnej.

Formy podstawowe to cykliczny, artystyczno-edukacyjny program Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego. Adresowany jest do nauczycieli i nauczycielek ze szkół podstawowych, pracujących z uczniami klas 4-8, z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, widzących w edukacji artystycznej narzędzie do uruchomienia kreatywnej energii, budowania sprawczości i samodzielnego myślenia. Tegoroczną edycję kierujemy do 10 szkół z województwa mazowieckiego oraz 5 szkół wybranych przez instytucje partnerskie w całej Polsce.
Nabór szkół do nowej edycji programu trwa do 17 kwietnia 2023 roku.

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz on-line dostępny na stronie:

https://bit.ly/FormyPodstawowe-3edycja

Czym są Formy podstawowe?

Program Formy podstawowe to mobilna wystawa dostarczana do szkoły w specjalnie zaprojektowanym pudełku. Wewnątrz niego znajdują się przygotowane przez artystki i artystów instrukcje wykonania dzieł sztuki. Jest to „uśpiona” wystawa, która dzięki procesowi edukacyjnemu, wyobraźni i wspólnemu działaniu budzi się i powstaje w kształcie nadanym przez uczniów, wspieranych przez kadrę nauczycielską i zespół edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W tegorocznej edycji pudełko zawierać będzie ćwiczenia, narzędzia i instrukcje stworzone przez 8-10 artystek i artystów z różnych krajów, zajmujących się takimi dziedzinami sztuki jak rzeźba, malarstwo, instalacja czy performans.

Image

Zrealizowane w szkołach, na podstawie instrukcji artystek i artystów Form podstawowych, prace mogą stać się pomocami dydaktycznymi, dekoracją, wydarzeniem lub częścią infrastruktury szkolnej. Decyzja o miejscu zainstalowania, sposobie wykonania i funkcji będzie podejmowana przez zespół szkolny pracujący nad wystawą i w relacji do przestrzeni szkoły. Programowi towarzyszy strona internetowa, która zbiera wypracowane materiały edukacyjne oraz teksty o zastosowaniu sztuki w życiu szkoły.

Za pomocą Form podstawowych stawiamy sobie pytania: co możemy zrobić ze sztuką? Czym może być wystawa? Czego możemy się nauczyć od artystek i artystów? Czy poprzez kontakt ze sztuką powstaje wiedza? I w końcu: jak rozumieć sztukę lub jak czerpać przyjemność z jej niezrozumienia?

Kto może wziąć udział w programie Formy podstawowe?

Formy podstawowe kierujemy do nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą realizować z uczniami działania związane ze sztuką, jednak niekoniecznie prowadzą zajęcia ze sztuki, plastyki czy muzyki. Na podstawie zgłoszeń wyłoniona zostanie zróżnicowana grupa szkół, tak by program mógł zaistnieć w różnych warunkach. Program wymaga zaangażowania czasowego i doświadczenia w działaniu projektowym, dlatego w formularzu naboru prosimy o odpowiedź na pytania, które pomogą nam wyłonić odpowiednią grupę nauczycielek/nauczycieli. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w programie pełnią rolę szkolnego koordynatora i za powierzone w programie obowiązki otrzymują od organizatorów wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. Do wspólnego działania można zaprosić inne osoby z grona pedagogicznego, które chcą towarzyszyć uczniom i uczennicom w realizacji działania artystycznego.

Czego oczekujemy od szkolnych koordynatorów i koordynatorek programu

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w programie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uzyskanie zgody dyrekcji szkoły. Zakwalifikowanych nauczycieli zaprosimy na zapoznawcze spotkanie online. Będzie to okazja do poznania innych szkolnych koordynatorów/ek i muzealną edukatorkę, z którą szkoła będzie w stałym kontakcie.

Drugim krokiem jest stworzenie grupy projektowej w szkole. Skład grupy jest po stronie nauczyciela/nauczycielki. Rekomendujemy grupy złożone z osób w różnym wieku oraz łączenie już aktywnych uczniów i uczennic z tymi, którzy dopiero poszukują swoich zainteresowań. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 10 osób i być gotowa na działanie odbywające się poza harmonogramem lekcji.

Trzecim krokiem są twórcze działania z instrukcjami artystów i artystek. Na początku tego procesu pomoże w tym muzealna edukatorka, która przeprowadzi w szkole warsztaty wprowadzające. Kolejne działania należą do szkolnego koordynatora i zespołu uczniów i uczennic. Całość działań powinna zakończyć się szkolnym wernisażem wystawy. Marzy nam się, aby z Formami podstawowymi zapoznała się cała szkoła.

Image

Z kim będę współpracował/a?

Każda szkolna odsłona Form podstawowych jest inna, podobnie jak szkoły, które biorą udział w tym programie. Dlatego przed rozpoczęciem pracy chcemy się lepiej poznać i porozmawiać o potrzebach i wzajemnych oczekiwaniach. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy grupę doświadczonych edukatorek, na co dzień związanych ze światem sztuki współczesnej i edukacji muzealnej. To one przyjadą do szkoły z wizytą studyjną, a następnie w trakcie kilku spotkań na miejscu poprowadzą warsztaty dotyczące trzech wybranych prac z pudełka. Będą też służyć bieżącym wsparciem, m.in. szkolny koordynator/ka odbędzie z edukatorką cztery spotkania konsultacyjne online, w okresie samodzielnej pracy z grupą.

Co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy?

Wiemy, że temat sztuki nowoczesnej może budzić pewne obawy. Czasami trudno jest się poruszać po morzu nieznanych nazwisk, prądów artystycznych czy terminów. Dlatego w tegorocznej edycji organizujemy wyjazd na letni plener artystyczny, edukacyjny cykl spotkań online „Akademia sztuki” oraz finałowe wydarzenie programu „Święto Form podstawowych” w Warszawie (na które zaprosimy szkolnego koordynatora/kę wraz z dwójką uczniów i uczennic). Udział w tych wydarzeniach jest obowiązkowy. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty za wyjątkiem transportu.

Co otrzymam, biorąc udział w programie?

Zgłaszając się do udziału w programie, Twoja szkoła otrzyma zestaw 10 instrukcji, gotowych prac lub ich elementów, stworzonych przez współczesnych artystów i artystki. Każda instrukcja składa się z kilku podstawowych wskazówek, które tworzą ramę działania. Zadaniem grupy jest ich twórcza interpretacja i znalezienie wspólnego pomysłu na realizację. Może być to np. seria rysunków na płycie boiska, rzeźba zwisająca z sufitu szkolnej świetlicy, wspólnie zagrany utwór lub nakręcony film. Dzięki temu można wczuć się w rolę artysty/artystki, a nawet więcej, wejść w głowę i ciało, powtarzając etapy procesu twórczego, które doprowadziły do stworzenia instrukcji.

Osoby zainteresowane materiałami z pierwszej i drugiej edycji zapraszamy na stronę programu: www.formy.artmuseum.pl

Ile trwa tegoroczna edycja?

III edycja programu Formy podstawowe potrwa od czerwca 2023 do maja 2024.
Szczegółowy harmonogram znajdziesz poniżej.

Zgłoszenie należy wysłać do 17 kwietnia 2023 za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie: www.bit.ly/FormyPodstawowe-3edycja


Ramowy harmonogram programu "Formy podstawowe":

2023:

27 marca 17 kwietnia:
Nabór szkół do III edycji programu Formy podstawowe

24 kwietnia:
Ogłoszenie wyników naboru

27 kwietnia:
Informacyjne spotkanie on-line otwierające III edycję

9 maja:
Akademia sztuki — zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

6 czerwca:
Akademia sztuki — zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

Czerwiec:

(umawiane indywidualnie z każdą szkołą):
Wizyty studyjne edukatorek muzealnych w szkołach

7-9 sierpnia:
Plener letni dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

Wrzesień październik:
(umawiane indywidualnie z każdą szkołą):
Warsztaty edukatorek w szkołach

3 października:
Akademia sztuki — zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

13 listopada:
Akademia sztuki — zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

2024:

Październik 2023  maj 2024
Indywidualna praca grup z tematami i dziełami tegorocznej edycji

Styczeń (data do ustalenia):
Akademia sztuki — zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

16 lutego:
Spotkanie półroczne on-line

Marzec (data do ustalenia):
Akademia sztuki — zajęcia on-line dla koordynatorek i koordynatorów szkolnych

13 maja:
Święto Form podstawowych — wydarzenie kończące program 

Nauczycielki z poprzednich edycji o Formach podstawowych

"Najbardziej zaskoczyły mnie dojrzałość i szacunek dzieci do drugiej osoby. Podczas warsztatów z edukatorką, te wartości były kluczową kwestią. Na co dzień dzieci nie były ze sobą zżyte, natomiast projekt pozwolił im się zintegrować".
Kinga Wiecha, nauczycielka z Zespołu Szkół im. W. Kochowskiego w Goleniowach

"Zaskoczyła mnie otwartość dzieci, ich kreatywność. Zadania, które dla mnie wydawały się trudne, dla uczniów i uczennic okazywały się łatwe. Podziwiam ich umiejętność w tworzeniu postulatów i odwagę w ich przekazywaniu; sami napisali podanie do pani dyrektor i osobiście jej wręczyli. Dzieci pokazują nam, że system edukacji potrzebuje wielu zmian. One potrafią o tym mówić, jeśli się z nimi na ten temat rozmawia".
Małgorzata Sokołowska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

"Na początku dzieci obawiały się, że sobie ze sztuką nie poradzą. Szybko jednak okazało się, że na zawarte w pudełku polecania nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Dzieci bardzo szybko zaangażowały się w ćwiczenia, nie mogły się doczekać kolejnych spotkań. Zaskoczyło mnie to, że działania artystyczne bardzo otworzyły uczniów i uczennice emocjonalnie. Jest to ważna forma aktywności, która uwrażliwia i integruje, potrzebna również w szkole".
Magda Trusz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr w Tarnowie

Masz do nas pytania?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Form podstawowych i wytłumaczymy, na czym polega program i działania, które Twoja szkoła może w nim realizować.


Napisz do nas: marta.przybyl@artmuseum.pl