EFC

Spotkania Fundacji Rodzinnych

Spotkania Fundacji Rodzinnych to cykl wydarzeń gromadzących przedstawicieli fundacji rodzinnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością filantropijną. Służą wspólnemu wypracowywaniu strategii działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb fundacji, doskonaleniu umiejętności zawodowych i dyskusji na temat wspólnych wyzwań. Spotkania są organizowane we współpracy z Polską Radą Biznesu i Forum Darczyńców.

Spotkania mają na celu:
- promowanie postaw zaangażowania społecznego wśród przedsiębiorców;
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk wśród przedstawicieli fundacji rodzinnych;
- doskonalenie kompetencji zawodowych uczestników spotkań;
- stworzenie warunków do podejmowania wspólnych inicjatyw;
- budowanie sieci polskich fundacji rodzinnych.

Spotkania organizowane przez Fundację EFC to jedyne i pierwsze tego typu spotkania w Polsce skierowane wyłącznie do przedstawicieli fundacji rodzinnych i rodzinnych przedsiębiorców. Cykliczne wydarzenie to wyjątkowa szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami z zakresu działalności społecznej oraz bezpieczna przestrzeń na rozmowę, działania warsztatowe i dzielenie się zarówno sukcesami, jak i osobistymi wyzwaniami osób, które budują swoją organizację.