EFC

Komisja ekspertów

Bożena Będzińska-Wosik

Nauczycielka, edukatorka, moderatorka Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN). Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi, pierwszej w Polsce publicznej budzącej się szkoły. Współinicjatorka ruchu "Budząca się szkoła", który ma na celu inspirowanie szkół do wdrażania oddolnych zmian na rzecz kultury uczenia się. Autorka, współautorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim, m.in. "Uwolnić Chudego",  "Dzieci nie ryby i swój głos mają", realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem "U Siebie - At Home" z Krakow

Artur Sierawski

Nauczyciel historii w gimnazjum i szkole średniej. Członek grupy Superbelfrzy RP. Inicjator akcji "NIE dla chaosu w szkole" sprzeciwiającej się szkodliwym zmianom w edukacji. Działający na rzecz poprawy jakości nauczania w polskich szkołach. Lubiący poszukiwać nowych metod nauczania. Pracuje z uczniami metodami projektów, które wykorzystują ich indywidualne uzdolnienia. Pasjonat historii, zwłaszcza tej lokalnej. Zaangażowany w sprawy obywatelskie i integrację społeczności lokalnej.

Magdalena Kocejko

Ekspertka ds. ewaluacji, doktorantka w Katedrze Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 18 lat związana z sektorem organizacji społecznych. Szczególnie zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka i antydyskryminacji, poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Jako trenerka, koordynatorka i mentorka pracowała w licznych projektach skierowanych do młodzieży, dotyczących wielokulturowości, edukacji obywatelskiej i na rzecz praw człowieka. Współpracowniczka wielu organizacji pozarządowych. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat prowadziła ewaluację programów edukacyjnych m.in. w Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskiej Akcji Humanitarnej, Muzeum POLIN, Fundacji ING Dzieciom, Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC, a także wielu innych.

Grażyna Czetwertyńska

Humanistka o szerokich zainteresowaniach. Wykształcenie zdobyła na kierunku Filologia Klasyczna na UW, w Wielkiej Brytanii i w USA. Jest wykładowczynią na Wydziale "Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Była dyrektorką programu „Szkoła z klasą”. Autorka publikacji na temat metod nauczania i oceniania, dwujęzyczności i edukacji międzykulturowej. Pracuje na wydziale “Artes Liberales” UW i na studiach podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkinią Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW. Reprezentuje w Polsce The Kosciuszko Foundation z Nowego Jorku, fundację, która zajmuje się organizacją wymiany naukowców i artystów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Mirosław Skrzypczyk

Nauczyciel języka polskiego, edukator i animator kultury działający w Lelowie i w Szczekocinach. Twórca i koordynator licznych projektów edukacyjnych, społecznych i artystycznych, pełni również funkcję prezesa Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Szczególnie angażuje się w działalność związaną z tematyką żydowską, współorganizuje m.in. Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej i coroczne „Święto Ciulimu-Czulentu” w Lelowie. Współpracuje m.in. z: Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Forum Dialogu, w którym jest również Liderem Dialogu. Autor publikacji na temat lelowskich i szczekocińskich Żydów, pamięci, dialogu międzykulturowego i edukacji performatywnej. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011), Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014), otrzymał także wyróżnienie w konkursie Nagroda POLIN (2016

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Ekspertka I i II edycji Edukacji Inspiracji. Pedagożka, edukatorka, ewaluatorka, autorka i redaktorka merytoryczna wielu materiałów metodycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Specjalistka w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wieloletnia kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Autorka, współautorka i koordynatorka wielu projektów i programów edukacyjnych, m.in. „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”, „Z Małej Szkoły w Wielki Świat”, „Leśne Lekcje”, „Szkoły Aktywne w Społeczności”, realizowanych przez Federację Inicjatyw Oświatowych i Fundację Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”; była prezeska i wiceprezeska tych organizacji. Specjalistka ds. projektów edukacyjnych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń