EFC

Formularze zgłoszeniowe

  1. Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

  2. - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w formie pdf.
    - artykuł w formacie pdf.

W roku 2020 przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone.  

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki Konkursu.
e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl