EFC

Formularze zgłoszeniowe

  1. Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

  2. - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w formie pdf.
    - artykuł w formacie pdf.

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2020 roku na adres nagroda@efc.edu.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki Konkursu.
e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl