EFC

Formularz zgłoszeniowy

  1. Kompletne zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  2. - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w formie PDF,
    - prace w formacie PDF.

  3. Każda praca powinna być zgłoszona na oddzielnym formularzu zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są elektronicznie na adres
e-mail: nagroda@efc.edu.pl do 30 czerwca 2023 roku.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie oraz Regulaminem.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki konkursu, adres e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl