EFC

Kryteria

O Stypendium Horyzonty mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • Mieszkają w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców od przynajmniej pół roku licząc od daty wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy uczniów mieszkających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

  • Mają dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce.

  • Mieszkają w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę nie przekracza 954 złotych, według poziomu ustalonego przez Zarząd Fundacji, w oparciu o wysokość minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na rok poprzedzający rok rekrutacji.

  • Chcą dostać się do liceum lub technikum współpracującego z Fundacją EFC.