EFC

O konkursie

Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego przyznajemy naukowcom, praktykom i dziennikarzom za publikacje o edukacji. Konkurs docenia autorów i autorki oraz upowszechnia prace, które przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji i do szukania odpowiedzi na wyzwania, z którymi mierzy się dziś polska szkoła.

Jakie prace o edukacji można zgłosić do konkursu?

Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach:

naukowej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej,

publicystycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej,

specjalistycznej – za artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów i edukatorek, nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek szkół.

Zapoznaj się z zasadami uczestnictwa w konkursie

Kogo zapraszamy do konkursu

Konkurs skierowany jest wyłącznie do autorów i autorek prac o edukacji. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom oraz – w kategorii specjalistycznej – praktykom. To jedyny konkurs w Polsce, który łączy te środowiska wokół edukacji. Doceniamy autorów, którzy piszą z pasją, świeżym spojrzeniem i rzetelnie. Podejmują w swoich tekstach problemy ważne dla uczniów, nauczycieli, rodziców i szkoły. Przyczyniają się do zrozumienia wyzwań, z którymi mierzy się edukacja, oraz pokazują, w jaki sposób je podejmować, inspirują do działania.

W pięciu dotychczasowych edycjach wyłoniliśmy 22 laureatów i laureatek, wyróżniliśmy 36 autorów i autorek. Ich prace można poznać tutaj: Laureaci poprzednich edycji.

O konkursie

Tylko wtedy, kiedy głos o edukacji będzie słyszalny we wszystkich trzech kategoriach konkursowych i we wszystkich trzech grupach, to edukacja uzyska naprawdę poważną, solidną rangę w publicznej debacie.

dr hab. Mikołaj Herbst, członek Kapituły
Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego

O edukacji musimy rozmawiać niezależnie od poglądów politycznych i społecznych. Edukacja to coś, co powinno nas łączyć. Nagroda pozwala nam docenić ludzi, którzy zajmują się edukacją. I dotrzeć z ich tekstami do opinii publicznej.

dr Igor Czernecki, przewodniczący
Rady Fundacji EFC

Wiemy, że ta praca nie jest dla nagród, ale wiemy też, że miło – ba, bardzo miło – czasem być tak docenionym. (...) Ale najcenniejsze w takich okolicznościach jest to, że można poznać ciekawych i wartościowych ludzi, a ci z Fundacji EFC, inni nominowani i nagrodzeni oraz z Kapituły oceniającej prace, to naprawdę interesujące, mądre i zaangażowane osoby. Wielka to przyjemność na nich trafić!”

Sylwia Czubkowska, laureatka
Nagrody im. prof. Romana Czerenckiego 2021

Kim był Roman Czernecki?

Roman Czernecki, patron Nagrody, był teoretykiem i praktykiem edukacji, a przy tym prawdziwym pedagogiem z pasją. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie na Kielecczyźnie. Po wojnie założył szkołę średnią w Szczekocinach. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Był szefem kuratorium w Zielonej Górze i prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Wykładał historię filozofii na Politechnice Warszawskiej. Edukację wpisał w swoje DNA. Biorąc z niego przykład, wierzymy, że ciągła dyskusja na temat edukacji jest nam niezbędna do tego, by mądrze odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 30 czerwca 2023 roku przesłać formularz zgłoszeniowy. Wypełnia go autor lub współautor pracy o edukacji. Przed przygotowaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w konkursie oraz Regulaminem.

Zapraszamy do kontaktu z Magdaleną Gołębiowską, koordynatorką konkursu
mgolebiowska@efc.edu.pl
+48 606 770 363