EFC

Rekrutacja

W VI edycji programu Edukacja Inspiracja rekrutacja odbywa się dwuetapowo.

I ETAP REKRUTACJI

I etap rekrutacji trwa od 22 sierpnia 2022 roku do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 18 września 2022 roku. Aby zgłosić swój pomysł na autorski projekt edukacyjny, należy wypełnić formularz internetowy

W zgłoszeniu podajesz swoje dane kontaktowe oraz podstawowe dane szkoły, w której będzie realizowany projekt. Następnie w kilku krótkich pytaniach opisujesz swój wstępny pomysł na projekt, swoje doświadczenia w pracy tą metodą itp. Formularz należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi).

W I etapie rekrutacji zależy nam na poznaniu wstępnego pomysłu na projekt czego będzie dotyczył, co go wyróżnia na tle innych działań realizowanych w szkole, co było Twoją inspiracją oraz jakich korzyści spodziewasz się dla siebie i swojego zespołu. A krócej przekonaj nas, że to właśnie Twój projekt powinien zdobyć grant w programie Edukacja Inspiracja. Nie chcemy tutaj poznawać w pełni zaplanowanych działań. Zależy nam, żeby powstały one we współpracy z uczniami i uczennicami, a o ich opis poprosimy dopiero w II etapie rekrutacji. 

Po zakończeniu rekrutacji do I etapu wszystkie wysłane zgłoszenia zostaną ocenione przez organizatorów programu (przedstawicieli Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą) pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz kryteriów merytorycznych. Zostanie z nich wybrane maksymalnie 80 projektów, które przejdą do II etapu rekrutacji. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji nastąpi nie później niż 21 września 2022 roku.

II ETAP REKRUTACJI

Nauczyciele(-ki) zakwalifikowani(-e) do II etapu programu muszą wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu online, dotyczącym pracy metodą projektu edukacyjnego. Szkolenie odbędzie się 27 września 2022 roku w godzinach popołudniowych. Prosimy o wstępne zarezerwowanie sobie tego terminu. Osoby, które dostały się do II etapu rekrutacji, ale nie wezmą udziału w szkoleniu, nie będą mogły wypełnić formularza do II etapu rekrutacji, co jednocześnie oznacza, że nie będą mogły otrzymać grantu w VI edycji programu.

Po szkoleniu online uczestnikom zostanie udostępniony formularz zgłoszeniowy do II etapu rekrutacji. Na jego wypełnienie nauczyciel(ka) będzie miał(a) czas od 28 września do 16 października 2022 roku. Formularz ten będzie bardziej rozbudowany i należy w nim opisać szczegółowy pomysł na projekt i planowane wydatki w ramach otrzymanego grantu. Przedstawia się w nim również zespół uczniów i uczennic, pracujących przy projekcie oraz potrzeby, na które odpowiada projekt. Tak jak wcześniej, formularz należy uzupełnić podczas jednej sesji (nie ma możliwości kontynuowania czy edytowania odpowiedzi).

Czas na wypełnienie formularza z II etapu rekrutacji to również moment, w którym zachęcamy, żeby skonsultować pomysły na działania ze społecznością szkolną. Jest dla nas bardzo ważne, żeby głos uczniów i uczennic, ich pomysły oraz przemyślenia zostały uwzględnione w opisie zgłoszeniowym do II etapu rekrutacji.

Zgłoszenia z II etapu rekrutacji, które spełnią wymogi formalne, zostaną ocenione przez Komisję Ekspertów, a jej decyzja zostanie ogłoszona do 15 listopada 2022 roku.