EFC

Nagroda im. Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej “za naprawianie świata” jest przyznawana od 2006 roku. To wyróżnienie dla nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i inspirują do działania w duchu dialogu, otwartości i poszanowania innych. Nagrodzeni pedagodzy odgrywają istotną rolę w szkole oraz społeczności lokalnej wdrażając wartości bliskie Irenie Sendlerowej w życie. Tym samym przyczyniają się do pielęgnowania różnorodności i tolerancji w środowiskach szkolnych w całej Polsce.

Pierwszych laureatów nagrody wybrała sama Irena Sendlerowa. Dzięki jej zaangażowaniu konkurs stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie przesłania, które po sobie pozostawiła, wykraczającego poza pamięć o Holokauście. Laureaci i laureatki tak, jak Irena Sendlerowa, “naprawiają świat” - odważnie i odpowiedzialnie pomagają innym oraz uczą szacunku dla różnorodności wbrew trudnościom. Nagroda docenia więc nauczycieli nie tylko jako edukatorów, ale także prawdziwych wychowawców.

Przyznając Nagrodę im. Ireny Sendlerowej chcemy:
- docenić nauczycieli i nauczycielek, którzy kształtują postawy otwartości, tolerancji i solidarności.
- zbudować społeczność zaangażowanych pedagogów - stworzyć okazję do wymiany, wzajemnego wsparcia i współpracy.
- upowszechniać dziedzictwo Ireny Sendlerowej i bliskie jej wartości takie, jak szacunek, empatia, wytrwałość w zaangażowaniu na rzecz innych.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej w liczbach:
- 15 000 zł przyznawanych co roku laureatom i laureatkom przez Kapitułę;
- 12 nagrodzonych;
- ponad 60 osób wyróżnionych w 12 edycjach konkursu;
- blisko 50 scenariuszy lekcji, poradników i artykułów opracowanych przez laureatów i laureatki w Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk. 

Efekty:
- Wzmocnienie roli i pozycji nauczycielek i nauczycieli w szkole oraz w społeczności lokalnej;
- Umożliwienie dalszego rozwoju wyróżnionym pedagogom;
- Stworzenie przestrzeni inspirującej laureatów i laureatki do wspólnego zaangażowania w sprawy publiczne, wymiany doświadczeń czy corocznych spotkań Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk.

Laureatka nagrody w 2019 roku, Dorota Żuber, integruje dzieci  romskie i nieromskie w świetlicy wielokulturowej. Przez dwadzieścia lat była dyrektorką w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu, mieszczącej się na Bobrku – w najbiedniejszej dzielnicy miasta, gdzie mieszka także liczna społeczność romska. W 2013 roku na zniszczonym poddaszu szkoły z jej inicjatywy powstało autorskie miejsce – Świetlica Amaro Strychos, czyli w języku romani Nasz Strych. To miejsce, w którym dzieci i dorośli mogą poznawać kulturę, świat i siebie nawzajem, burzyć stereotypy i budować mosty porozumienia.

Organizatorem nagrody jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Image