EFC

Nagroda im. Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „za naprawianie świata” jest przyznawana od 2006 roku. To wyróżnienie dla nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i inspirują do działania w duchu dialogu, otwartości i poszanowania innych. Nagrodzeni pedagodzy odgrywają istotną rolę w szkole oraz społeczności lokalnej wdrażając wartości bliskie Irenie Sendlerowej w życie. Tym samym przyczyniają się do pielęgnowania różnorodności i tolerancji w środowiskach szkolnych w całej Polsce.

Pierwszych laureatów nagrody wybrała sama Irena Sendlerowa. Dzięki jej zaangażowaniu konkurs stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie przesłania, które po sobie pozostawiła, wykraczającego poza pamięć o Holokauście. Laureaci i laureatki tak, jak Irena Sendlerowa, “naprawiają świat” - odważnie i odpowiedzialnie pomagają innym oraz uczą szacunku dla różnorodności wbrew trudnościom. Nagroda docenia więc nauczycieli nie tylko jako edukatorów, ale także prawdziwych wychowawców.

Przyznając Nagrodę im. Ireny Sendlerowej chcemy:
- docenić nauczycielki i nauczycieli, którzy kształtują postawy otwartości, tolerancji i solidarności.
- zbudować społeczność zaangażowanych pedagogów - stworzyć okazję do wymiany, wzajemnego wsparcia i współpracy.
- upowszechniać dziedzictwo Ireny Sendlerowej i bliskie jej wartości takie, jak szacunek, empatia, wytrwałość w zaangażowaniu na rzecz innych.

Nagroda im. Ireny Sendlerowej w liczbach:
- 15 000 zł przyznawanych co roku laureatom i laureatkom przez Kapitułę;
- 12 nagrodzonych;
- ponad 60 osób wyróżnionych w 12 edycjach konkursu;
- blisko 50 scenariuszy lekcji, poradników i artykułów opracowanych przez laureatów i laureatki w Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk. 

Efekty:
- Wzmocnienie roli i pozycji nauczycielek i nauczycieli w szkole oraz w społeczności lokalnej;
- Umożliwienie dalszego rozwoju wyróżnionym pedagogom;
- Stworzenie przestrzeni inspirującej laureatów i laureatki do wspólnego zaangażowania w sprawy publiczne, wymiany doświadczeń czy corocznych spotkań Laboratorium Wiedzy i Dobrych Praktyk.

Laureatką nagrody w 2020 roku została Agnieszka Jankowiak-Maik, dyplomowana nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, aktywistka edukacyjna, autorska bloga "Babka od histy", redaktorka naczelna serwisów internetowych CiekawostkiHistoryczne.pl i TwojaHistoria.pl, a także trenerka Odysei Umysłu, tutorka i entuzjastka debat oksfordzkich. 

Została doceniona za konsekwencję w działaniu na rzecz budowania szkoły otwartej na zmieniający się świat, pokazującej jak obcować z innością, otwartej na uczenie się od uczniów, wrażliwej na potrzeby słabszych i wykluczonych, budującej kompetencje, które pozwalają pogłębiać relacje międzyludzkie.

Organizatorem nagrody jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Image