EFC

Pozostali partnerzy

Akademeia

Akademeia High School to niepubliczne liceum w Warszawie proponujące wielowymiarową edukację oraz przygotowanie do ubiegania się o przyjęcie na prestiżowe zagraniczne uczelnie. Kadra współtworząca liceum to nauczyciele z pasją i wieloletnim doświadczeniem w doradztwie edukacyjnym. Filozofia przyświecająca Akademei zakłada, że proces nauki musi rozpocząć się od zdiagnozowania potencjału ucznia, sprawdzenia jego predyspozycji i umiejętności. Akademeia objęła kompleksową opieką stypendystę EFC w roku szkolnym 2016/2017 i pomogła mu w przygotowaniu się do egzaminów na uczelnię w Wielkiej Brytanii. Zapewniono mu dodatkowe lekcje językowe, indywidualne przygotowanie do matury i SAT. W roku szkolnym 2017/2018 w II klasie Akademei uczy się nasza stypendystka.

www.akademeia.edu.pl

British Alumni Society

British Alumni Society powstało w celu stworzenia forum dla byłych stypendystów programów oferowanych przez British Council i FCO. Dziś, z ponad 500 członkami, są otwarci na wszystkich absolwentów brytyjskich Uniwersytetów i programów edukacyjnych zamieszkałych w Polsce.

Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jedną z największych polskich organizacji pozarządowych działających w sektorze edukacji. Wprowadza do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzi programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijać krytyczne myślenie i wiarę we własne możliwości. Od 1994 roku CEO przeszło drogę od przygotowania programu nauczania i nowoczesnego podręcznika do wiedzy o społeczeństwie do prowadzenia ponad 20 programów edukacyjnych i współpracy z 4 tysiącami szkół w Polsce. Przez blisko 25 lat CEO zaangażowało do działania ponad 5 milionów uczniów i uczennic, a w szkoleniach Centrum wzięło udział ponad 200 tysięcy nauczycieli i dyrektorów. CEO prowadzi także własne wydawnictwo Civitas oraz ośrodek szkoleniowy w Wildze pod Warszawą. CEO co roku przyznaje nagrodę im. Ireny Sendlerowej “za naprawianie świata.” Fundacja EFC z dumą współfinansuje tę wzruszającą nagrodę.

https://glowna.ceo.org.pl/

Clifford Chance

Kancelaria Clifford Chance to jedna z wiodących międzynarodowych firm prawniczych, której polskie biuro działa w Warszawie od 1992 roku. Posiada rozległe doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego przy wielu transakcjach. Warszawska praktyka CSR/Pro bono jest częścią globalnej praktyki CSR Clifford Chance i realizuje jej cele w skali lokalnej. W ramach działalności pro bono Clifford Chance realizuje misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Kancelaria Clifford Chance świadczy usługi prawnicze pro bono dla Fundacji EFC od lutego 2016 roku.

 

www.cliffordchance.com

Empik School

Empik to największa i najdłużej działająca sieć szkół językowych w Polsce. W 25 szkołach stacjonarnych i siedzibach firm uczy rocznie ponad 50 000 osób, oferując naukę popularnych języków europejskich i orientalnych na różnych poziomach zaawansowania. Każda szkoła językowa w sieci empik zapewnia swobodny dostęp do podręczników, tablic interaktywnych, komputerów, rzutników i ekranów, a także do biblioteczki językowej czy platformy ćwiczeń językowych online. Te wszystkie narzędzia są także dostępne dla stypendystów programu Horyzonty, którzy uczęszczają na obowiązkowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego właśnie w Empik School.

https://empikschool.com/

Forum Darczyńców w Polsce

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo organizacji (fundacji i stowarzyszeń) przyznających dotacje na społecznie użyteczne cele. Organizacje te działają w takich obszarach, jak nauka, edukacja i pomoc społeczna. Forum powstało by doskonalić umiejętności grantodawców i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności grantodawczej. Fundacja EFC dołączyła do Forum Darczyńców 14 marca 2017 roku.

http://www.forumdarczyncow.pl

FreshMail

FreshMail to narzędzie do profesjonalnego wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Dzięki specjalnej ofercie dla organizacji pozarządowych możemy korzystać z zarządzania naszą bazą danych przy dużej zniżce. Informujemy naszych odbiorców za pomocą maili o tym, co obecnie robimy i jakie działania planujemy w Fundacji EFC, a także wysyłamy prośby o darowizny i pozyskujemy partnerów.

https://freshmail.pl/

Fundacja Dobra Sieć - Moje Stypendium

Fundacja Dobra Sieć to organizacja, której najważniejsze cele to rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Dobra Sieć, przy współpracy z Fundacją Orange i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, prowadzi serwis mojestypendium.pl. Serwis to miejsce, w którym można znaleźć aktualne programy stypendialne, różnorodne konkursy i informacje z dziedziny edukacji. Portal mojestypendium.pl przygotował i wdrożył plan współpracy promującej Program Stypendialny Horyzonty. 

www.mojestypendium.pl

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia od 2012r. przyznaje stypendia studentom pochodzącym z małych miast lub obszarów wiejskich, którzy rozpoczynają naukę na polskiej uczelni wyższej, a brakuje im środków, by spełnić swoje marzenia o uzyskaniu wyższego wykształcenia. Celem programu jest ułatwienie młodym, zdolnym i ambitnym ludziom startu w lepszą przyszłość. To naturalna kontynuacja Programu Stypendialnego Horyzonty, dlatego pozostajemy w stałym kontakcie z Fundacją Jerzego Juzonia.

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska promuje edukację i wymianę kulturową między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz działa na rzecz zwiększenia świadomości i rozumienia polskiej kultury i historii w Ameryce. Fundacja została założona w 1925 roku i jest organizacją non-profit z siedzibą w Nowym Jorku posiadającą regionalnych przedstawicieli. Fundacja Kościuszkowska utrzymuje się z darowizn od jej członków, korporacji oraz wszystkich tych, którym bliski jest cel Fundacji - polsko amerykański dialog. W 2019 roku Fundacja Kościuszkowska nawiązała współpracę z Fundacją EFC. Nauczyciele angielskiego z Fundacji dołączą do stypendystów Horyzontów podczas ich letnich wakacji w Mierkach aby tam prowadzić kursy językowe.

https://www.thekf.org/kf/?

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkoła z Klasą jest niezależną instytucją edukacyjną. Wspiera w rozwoju odważnych i pełnych pasji nauczycieli i dyrektorów oraz pomaga im kształcić młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli. Prowadzi programy rozwijające wśród uczniów i uczennic kompetencje ważne w XXI wieku: krytyczne myślenie, pracę zespołową, wiarę we własne możliwości, rozwiązywanie problemów i komunikację. Fundacja wyrasta z doświadczeń realizowanego od 16 lat programu Szkoła z Klasą, w którym do tej pory wzięło udział blisko 9 tysięcy szkół z całej Polski.

Fundacja SZK jest operatorem i współorganizatorem programu Edukacja Inspiracja.

Kursy Sowa

Kursy Sowa to oferta dla uczniów liceum, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego. Podczas wykładów i ćwiczeń mogą ugruntować i pogłębić już zdobytą wiedzę. Z kursów co roku korzystają także stypendyści Programu Stypendialnego Horyzonty!

www.kursysowa.pl

Pogotowie Facylitacyjne

Agata Urbanik z Pogotowia Facylitacyjneg prowadzi warsztaty, sesje dialogu, dyskusje na wydarzeniach, spotkania robocze i konsultacyjne, troszcząc się o komunikację i relacje między osobami uczestniczącymi. Wraz z zespołem szkoli z zakresu prowadzenia dialogu i umiejętności facylitacyjnych.

Polska Rada Biznesu

Polska Rada Biznesu to organizacja zrzeszająca właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie PRB reprezentują większość sektorów gospodarki. W 2017 r. organizacja obchodziła swoje 25-lecie. PRB działa na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości, tworzy przestrzeń dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich udziału w debacie publicznej i jest partnerem organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej w działaniu na rzecz budowy silnej gospodarki i sprawnego państwa. Fundacja EFC finansuje Nagrodę im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii społecznej przyznawaną na corocznej gali PRB. Współpracuje z organizacją także w zakresie spotkań fundacji rodzinnych.

http://prb.pl/

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA"

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Szczególnie ważne w działaniach Stoczni jest wzmacnianie współpracy między dwoma środowiskami: badaczami-akademikami oraz aktywistami społecznymi, działającymi także w organizacjach pozarządowych. Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół czterech kluczowych zagadnień: badań i ewaluacji, innowacji społecznych, partycypacji obywatelskiej oraz zbliżania wiedzy i praktyki. Stocznia wspiera i służy doradztwem Fundacji EFC. Moderowała proces zmian wprowadzanych w programie Horyzonty. Zorganizowała także warsztat dla Zespołu Szkół im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach.

https://stocznia.org.pl/

Pracownia Rysunku DOMIN

Pracownia rysunku DOMIN prowadzi zajęcia z rysunku odręcznego i malarstwa dla kandydatów na Wydział Architektury, ASP oraz inne kierunki artystyczne i projektowe. Kursy kierowane są także do osób, którym w pracy potrzebna jest umiejętność rysowania i szkicowania oraz do hobbystów. Pracownia wyznaje zasadę, według której talent nie istnieje, a na zajęciach każdego można nauczyć rysować. Pracownia rysunku finansuje kursy dla stypendystów Fundacji EFC.

Social Wolves

Social Wolves to platforma stworzona przez polski edukacyjny start-up społeczny pod tą samą nazwą, ujęty na liście Forbes 30 Under 30 Europe, nr 1 obok m.in. Adele i Malali Yousafzai, oraz wyróżniony w gronie Innovators Under 35 Poland. Uczestnicy programu zakładają i realizują własne projekty społeczne przy wsparciu portalu Zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania projektami i pokrewnych, które umożliwiają skuteczne działanie na rzecz rozwiązania wybranego problemu społecznego. Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy otrzymują międzynarodowe certyfikaty
biznesowe, sygnowane m.in. przez Project Management Institute R.E.P. W ciągu pierwszych dwóch lat działania programu skorzystało z niego 18 tysięcy osób, ich działania dotarły do 5 milionów beneficjentów. Wielu z naszych obecnych i dawnych stypendystów bierze udział w projektach „Zwolnionych z teorii”.

Stowarzyszenie 61

Stowarzyszenie 61 jest niezależną, bezpartyjną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel dostarczanie obywatelom informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentuje dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miast oraz kandydatów na te funkcje. Przed każdymi wyborami przesyła do kandydatów kwestionariusze zawierające zestaw pytań o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób buduje obszerną bazę merytorycznych informacji o kandydatach, która pozwala obywatelom podejmować świadome decyzje wyborcze. Po wyborach kontynuuje badanie poglądów wśród osób wybranych na funkcje. Podczas Wakacji Stypendystów EFC przedstawicielki Stowarzyszenia 61 przeprowadziły warsztaty na temat świadomości obywatelskiej, krytycznego myślenia i odróżniania w internecie informacji fałszywych od prawdziwych.

UWC Polska

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez międzynarodową edukację młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności społecznej. Od swego powstania w 1991 r. Towarzystwo przyznało ponad 300 dwuletnich stypendiów. Średnia wartość jednego stypendium to 230 tys. złotych. Zainteresowani Stypendyści Fundacji EFC, którzy marzą o nauce w zagranicznych liceach mogą co roku wziąć udział w rekrutacji do UWC.

www.uwc.org.pl