EFC

Wsparcie uczestników

W programie Edukacja Inspiracja doceniamy pomysłowych nauczycieli i nauczycielki i chcemy wzmocnić ich rozwój zawodowy. W piątej edycji programu w roku szkolnym 2021/2022 wybrane projekty edukacyjne otrzymują finansowanie w wysokości do 3 500 zł.

Autorom i autorkom wyróżnionych projektów oferujemy również wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów. W ten sposób wspólnie budujemy wspierającą się społeczność nauczycielską, opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk. Pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami i uczestniczkami programu, którym zapewniamy:

  • spotkanie otwierające - dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające tegoroczną edycję, przygotowujące do pracy w programie, wspierające w realizacji projektów. Zapraszamy na nie nauczycieli i nauczycielki z dwójką uczniów lub uczennic, realizujących projekt; wszystkim zapewniamy nocleg i wyżywienie,

  • materiały edukacyjne i metodyczne pomocne w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji. Obejmują np. pracę metodą projektu, pracę z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,

  • dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji, na której nauczyciele i nauczycielki mogą na bieżąco prezentować swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami i inspirować,

  • spotkania międzyszkolne online dla chętnych nauczycieli i nauczycielek w szkołach biorących udział w programie. Realizowane przy wsparciu organizatorów,

  • lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji dla chętnych szkół uczestniczących w programie. Każda szkoła może zgłosić chęć wzięcia udziału w szkoleniu. Wybierzemy cztery z nich, do których pojedziemy przeprowadzić szkolenie z wybranej tematyki. Będą mogli w nim uczestniczyć również nauczyciele i nauczycielki z okolicznych miejscowości,

  • spotkanie podsumowujące jednodniowe, bezpłatne spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z dwójką uczniów lub uczennic. To święto, podczas którego wszyscy dzielą się efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co osiągnęli, co stanowiło wyzwanie. Wszystkim zapewniamy nocleg i wyżywienie,

  • publikacja Edukacji Inspiracji - zbiór dobrych praktyk i rekomendacji, ale również promocja najciekawszych projektów edukacyjnych.

  • Udział w spotkaniach otwierającym i podsumowującym jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników i uczestniczek.