EFC

Wsparcie dla uczestników

W programie Edukacja Inspiracja chcemy docenić inspirujących nauczycieli i wzmocnić ich rozwój zawodowy. Wybrane spośród zgłoszeń projekty edukacyjne otrzymują finansowanie w wysokości do 3 500,00 zł na rok szkolny 2018/2019.
Autorom projektów oferujemy również wsparcie merytoryczne i coachingowe oraz szkolenia. Zależy nam również na tym, żeby nauczyciele biorący udział w programie stworzyli wspierającą się społeczność.

Dlatego uczestnikom programu zapewniamy:

- spotkanie sieciujące: dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające tegoroczną edycję Edukacji Inspiracji, podczas którego odbywają się warsztaty: integracyjne, przygotowujące do pracy w programie, wspierające w realizacji projektów;
- materiały edukacyjne i metodyczne: materiały wspierające w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji, dotyczące takich kwestii jak: praca metodą projektową; zarządzanie budżetem i rozliczenie projektu; praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;
- wsparcie coachingowe: jesteśmy w regularnym kontakcie z uczestnikami programu. W zależności od potrzeb organizujemy webinaria, czyli szkolenia internetowe. Do wybranych szkół jedziemy z wizytą studyjną, która pozwala nam lepiej poznać nauczycieli i ich uczniów, zobaczyć, jak działają i wesprzeć ich w realizacji projektu;
- dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji: dzięki internetowej platformie nauczyciele mogą na bieżąco prezentować swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami i inspirować się wzajemnie;
- wizyty międzyszkolne: chętni nauczyciele mogą przeprowadzić wizyty studyjne w innych szkołach biorących udział w programie Edukacja Inspiracja. Pokrycie ich kosztów, po akceptacji założeń spotkania, wesprze Fundacja EFC;
- lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji: każdy nauczyciel programu Edukacja Inspiracja oraz dyrektor z jego szkoły, może wziąć udział w bezpłatnym pięciogodzinnym szkoleniu; szkolenia odbywają się w różnych miastach w Polsce;
- spotkanie podsumowujące: dwudniowe spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli wraz z ich uczniami. To święto, podczas którego uczestnicy dzielą się efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co im się udało, a co stanowiło wyzwanie;
- raport Edukacji Inspiracji: to zbiór dobrych praktyk i rekomendacji, ale również promocja najciekawszych projektów edukacyjnych.