EFC

Wsparcie uczestników

W programie Edukacja Inspiracja doceniamy pomysłowych nauczycieli i chcemy wzmocnić ich rozwój zawodowy. W trzeciej edycji programu w roku szkolnym 2019/2020 wybrane projekty edukacyjne otrzymają finansowanie w wysokości do 3 500 zł

Autorom projektów oferujemy również wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów. W ten sposób wspólnie budujemy wspierającą się społeczność nauczycieli, opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk. Uczestnikom programu, z którymi jesteśmy w regularnym kontakcie, zapewniamy:

  • spotkanie sieciujące - dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające tegoroczną edycję programu przygotowujące do pracy w programie, wspierające w realizacji projektów;

  • materiały edukacyjne i metodyczne pomocne w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji. Obejmują np. pracę metodą projektu, zarządzanie budżetem i rozliczenie projektu, pracę z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;

  • wsparcie coachingowe w formie webinariów organizowanych w zależności od potrzeb. Do wybranych szkół jedziemy z wizytą, która pozwala nam lepiej poznać nauczycieli i ich uczniów, zobaczyć, jak działają;

  • dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji (Padlet), gdzie nauczyciele mogą na bieżąco prezentować swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami i inspirować;

  • wizyty międzyszkolne dla chętnych nauczycieli w szkołach biorących udział w programie. Koszty wizyt, po akceptacji założeń spotkania, zostaną dofinansowane przez Fundację EFC; 

  • lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji dla wszystkich uczestników programu. Każdy nauczyciel bierze udział w bezpłatnym pięciogodzinnym szkoleniu; szkolenia odbywają się w różnych miastach w Polsce;

  • spotkanie podsumowujące - dwudniowe, bezpłatne spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli wraz z ich uczniami. To święto, podczas którego uczestnicy dzielą się efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co osiągnęli, co stanowiło wyzwanie;

  • raport Edukacji Inspiracji - zbiór dobrych praktyk i rekomendacji, ale również promocja najciekawszych projektów edukacyjnych.

Udział w spotkaniach siecującym i podsumowującym oraz w lokalnym szkoleniu jest obowiązkowy.