EFC

Wsparcie uczestników

W programie Edukacja Inspiracja doceniamy pomysłowych nauczycieli i chcemy wzmocnić ich rozwój zawodowy. W czwartej edycji programu w roku szkolnym 2020/2021 wybrane projekty edukacyjne otrzymują finansowanie w wysokości do 3 500 zł.

Autorom   wyróżnionych projektów oferujemy również wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów. W ten sposób wspólnie budujemy wspierającą się społeczność nauczycieli, opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk. Uczestnikom programu, z którymi jesteśmy w regularnym kontakcie, zapewniamy:

  • - spotkanie sieciujące - dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające tegoroczną edycję programu przygotowujące do pracy w programie, wspierające w realizacji projektów;

  • - materiały edukacyjne i metodyczne pomocne w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji. Obejmują np. pracę metodą projektu, zarządzanie budżetem i rozliczenie projektu, pracę z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;

  • - wsparcie coachingowe w formie webinariów organizowanych w zależności od potrzeb;

  • - dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji, na której nauczyciele mogą na bieżąco prezentować swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami i inspirować;

  • - wirtualne spotkania międzyszkolne dla chętnych nauczycieli w szkołach biorących udział w programie.  Organizowane i prowadzone we wsparciu Fundacji Szkoła z Klasą;

  • - lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji dla chętnych szkół uczestniczących w programie. Każda szkoła może zgłosić chęć wzięcia udziału w szkoleniu. Wybierzemy sześć z nich, do których pojedziemy przeprowadzić szkolenie z wybranej tematyki. Będą mogli w nim uczestniczyć również nauczyciele z okolicznych miejscowości;                                                                                             

  • spotkanie podsumowujące - dwudniowe, bezpłatne spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli wraz z dwójką uczniów. To święto, podczas którego uczestnicy dzielą się efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co osiągnęli, co stanowiło wyzwanie;

  • - raport Edukacji Inspiracji - zbiór dobrych praktyk i rekomendacji, ale również promocja najciekawszych projektów edukacyjnych.

Udział w spotkaniach siecującym i podsumowującym oraz w lokalnym szkoleniu jest obowiązkowy.