EFC

Wsparcie uczestników i uczestniczek

W programie Edukacja Inspiracja doceniamy pomysłowych nauczycieli i nauczycielki i chcemy wzmocnić ich rozwój zawodowy. Wybrane projekty edukacyjne otrzymują finansowanie w wysokości do 4 500 zł.

Autorom i autorkom wyróżnionych projektów oferujemy również wsparcie merytoryczne w formie szkoleń i warsztatów. W ten sposób wspólnie budujemy wspierającą się społeczność nauczycieli i nauczycielek, opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk. Pozostajemy w stałym kontakcie z uczestnikami i uczestniczkami programu, którym zapewniamy:

  • spotkanie otwierające – dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające edycję, przygotowujące do pracy w programie, wspierające w realizacji projektów. Zapraszamy na nie nauczycieli i nauczycielki, którzy otrzymali grant w tegorocznej edycji programu; wszystkim zapewniamy nocleg i wyżywienie,

  • materiały edukacyjne i metodyczne pomocne w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich realizacji. Obejmują np. pracę metodą projektu, pracę z uczniami i uczennicami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W tym roku chcemy dodatkowo skupić się na umiejętności wystąpień publicznych oraz storytellingu,

  • wsparcie coachingowe również w formie webinariów organizowanych w zależności od potrzeb zgłaszanych w programie,

  • dostęp do wirtualnej tablicy Edukacji Inspiracji, na której nauczyciele i nauczycielki mogą na bieżąco prezentować swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi uczestnikami i uczestniczkami i czerpać inspiracje,

  • lokalna wizyta studyjna dla chętnych nauczycieli(-ek) biorących udział w programie oraz innych lokalnych szkół. Organizowane i prowadzone przy wsparciu Fundacji Szkoła z Klasą,

  • lokalne szkolenia Edukacji Inspiracji dla chętnych szkół uczestniczących w programie. Każda szkoła może zgłosić chęć wzięcia udziału w szkoleniu. Wybierzemy cztery z nich, do których pojedziemy przeprowadzić szkolenie z wybranej tematyki. Będą mogli w nim uczestniczyć również nauczyciele i nauczycielki z okolicznych miejscowości,

  • spotkanie podsumowujące – jednodniowe, bezpłatne spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z dwójką uczniów lub uczennic. To święto, podczas którego wszyscy dzielą się efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co osiągnęli, co stanowiło wyzwanie. Wszystkim zapewniamy nocleg i wyżywienie.

Udział w spotkaniach otwierającym i podsumowującym jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników i uczestniczek.