EFC

Program Stypendialny Horyzonty

W Programie Stypendialnym Horyzonty zapewniamy kompleksowe wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Dodajemy odwagi, uczymy współpracy, angażujemy społecznie. Dbamy o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą.

Horyzonty - stypendia dla uczniów


W ramach Programu Stypendialnego Horyzonty:

- zwiększamy szanse edukacyjne młodzieży z mniejszych miejscowości i z rodzin o skromnych dochodach przez zapewnienie im możliwości uczenia się w najciekawszych szkołach średnich w największych polskich miastach;
- wzmacniamy w stypendystach poczucie własnej wartości i umiejętność współpracy oraz budujemy odwagę do realizacji własnych pasji,  pomysłów na życie i przełamywania schematów;
- wspieramy postawy obywatelskie oraz otwartość na świat i jego różnorodność.

Program Horyzonty pomaga stypendystom osiągnąć równowagę między nauką a rozwojem osobistym. To nie tylko wsparcie materialne takie, jak pokrycie kosztów mieszkania w bursie, wyżywienia, wakacji czy ferii. To przede wszystkim unikalne doświadczenie, dzięki któremu stypendyści mogą stać się samodzielnymi ludźmi, gotowymi na wyzwania XXI wieku. To, co nas wyróżnia, to także wsparcie opiekuna i psychologa dopasowane do indywidualnych potrzeb stypendystów.  

Stypendia dla licealistów – Horyzonty w liczbach:
 

- 735 młodych ludzi, którzy wzięli udział w Programie.
- 200 stypendystów będących obecnie pod opieką Fundacji. 
- 135  absolwentów Programu działających w Stowarzyszeniu Alumnów EFC;
- 20 absolwentów Programu studiujących na zagranicznych uczelniach;
- 34 szkoły oraz 27 burs i internatów w całej Polsce współpracujących z Fundacją;
- 11 koordynatorów regionalnych opiekujących się stypendystami;
- 30 mln. złotych zainwestowanych w rozwój stypendystów.

Uczymy się codziennie, razem z naszymi stypendystami. Dlatego poddajemy Horyzonty ewaluacji (ewaluacja z 2017 roku jest dostępna w załączniku) dzięki której widzimy, że program stypendialny przynosi jego uczestnikom wymierne korzyści. Dyskutujemy, przeprowadzamy ankiety, warsztaty, zapraszamy organizacje społeczne do wspólnej pracy nad zmianami potrzebnymi w programie, żeby stypendyści mogli z niego jak najwięcej czerpać.

Nasz program stypendialny dla uczniów – efekty:


- poszerzenie perspektyw życiowych, edukacyjnych i zawodowych wśród stypendystów;
- zwiększenie samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej przyszłości;
- poprawa samooceny i pewności siebie;
- wytworzenie się wspólnoty stypendystów i absolwentów wokół Fundacji.

Więcej o efektach programu w ewaluacji z roku 2017 (w załączniku).

Program Stypendialny Horyzonty realizujemy w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.