EFC

Program Stypendialny Horyzonty

W Programie Stypendialnym Horyzonty pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami, którym trudno byłoby je realizować bez naszego wsparcia, także finansowego. Zapraszamy ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

Українською про стипендіальну програму Горизонти прочитаєш тут.

Image

Kryteria formalne

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1900 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też:

kończyć w tym roku szkołę podstawową,

pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zapoznaj się z Regulaminem programu

 

Co oferujemy w ramach stypendium?

Fundacja EFC już od 14 lat daje im możliwość nauki w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach. Od 2016 roku robimy to w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Image

Stypendium Horyzonty przyznajemy na cały okres nauki w szkole średniej.

Pokrywamy koszty mieszkania i wyżywienia w bursie oraz biletów komunikacji miejskiej.

Wspieramy finansowo rozwój zainteresowań i pasji.

 Pracujemy z młodzieżą metodą tutoringu.

 Towarzyszymy w odkrywaniu mocnych stron, nabieraniu pewności siebie – czyli w odnajdywaniu najlepszej dla siebie drogi.

Znajomość języków obcych jest ważna – wiemy o tym i dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty.

Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, na których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie, a przede wszystkim – dobrze się razem bawimy!

Pomagamy odnaleźć się w mieście nauki i nowej szkole, towarzyszymy i otaczamy opieką.

 Młodzież zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie koleżanek i kolegów, doświadczonej i zaangażowanej kadry, czyli Koordynatorów i Koordynatorek oraz fundacyjnych psycholożek.

 Przygoda z programem trwa kilka lat, daje niesamowitą satysfakcję i otwiera nowe możliwości.

Zapoznaj się z Regulaminem programu

 

Nasza młodzież o programie

Dla mnie największą wartością Horyzontów jest wspólnota i społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach.

Igor, stypendysta Horyzontów

Horyzonty przede wszystkim dały mi pewność siebie. Pewność w tym, że jeśli coś sobie wymarzę, to mogę to zrobić, ale równocześnie dały mi świadomość, że niekoniecznie dokonam tego tą drogą, którą sobie na początku wybrałam. Dały mi świadomość, że elastyczność jest dobra, zmiany są ważne i potrzebne, i dzięki nim ludzie mogą się rozwijać.

Dominika, stypendystka Horyzontów

Image

Kim są Koordynatorki i Koordynatorzy?

To zespół dziewięciu osób z doświadczeniem pedagogicznym i psychologicznym, wrażliwych i otwartych na potrzeby młodzieży. Są nazywani Koordynatorami regionalnymi, bo pracują w różnych województwach i miastach. To osoby z ramienia Fundacji EFC, które są na miejscu – w mieście nauki i blisko Stypendystów.

służą pomocą w przejściu przez proces rekrutacji do Programu Stypendialnego Horyzonty. Odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości kandydatów i rodziców dotyczące szkoły, bursy, aplikowania o stypendium. Koordynator lub Koordynatorka jest najbardziej kompetentną osobą, do której można się zwrócić;

pomagają pierwszoklasistom oswoić się z nową sytuacją życiową. We wrześniu organizują spotkanie integracyjne ze starszymi Stypendystami i Absolwentami, podczas którego pierwszoklasiści w przyjaznej atmosferze dowiedzą się najważniejszych i praktycznych informacji o szkole, nauczycielach, życiu w internacie, poznają miasto nauki, sposoby korzystania z komunikacji miejskiej, itp.;

w trakcie trwania stypendium, czyli przez 4-5 lat nauki w szkole średniej, spotykają się minimum raz w miesiącu ze swoimi Stypendystami, animują szereg aktywności, organizują wspólne wyjścia do kina, teatru, na pizzę. Dbają o dobre relacje w grupie, są uważni na sygnały swoich podopiecznych. Służą pomocą w razie trudności;

spotykają się też ze Stypendystami i Stypendystkami indywidualnie, pełnią rolę tutora, czyli kogoś, kto wspiera młodzież w odkrywaniu mocnych stron, nabieraniu pewności siebie, w realizacji pasji i wyborze dodatkowych zajęć, które finansujemy;

są naturalnym kontaktem dla rodziców, np. w kwestiach formalnych związanych ze stypendium, takich jak umowa stypendialna, wyjazdy wakacyjne i zimowe. Pomogą skontaktować rodziców lub Stypendystę z fundacyjną psycholożką, gdy zaistnieje taka potrzeba;

to takie „anioły stróże” naszych Stypendystek i Stypendystów.

Poznaj lepiej Koordynatorów i Koordynatorki

Nasze szkoły

Aplikując do programu stypendialnego Horyzonty, trzeba wybrać liceum lub technikum z listy szkół, z którymi współpracujemy. Horyzonty działają w ośmiu miastach, a w każdym pracuje osoba towarzysząca naszej młodzieży, czyli Koordynator regionalny. Umożliwiamy wybór szkoły w dowolnym z 8 województw, gdzie realizujemy program – niezależnie od miejsca zamieszkania. O przyjęciu do stypendium, po akceptacji kandydatów przez komisję stypendialną, decyduje dostanie się do jednej ze szkół oraz internatu lub bursy z oferty Fundacji EFC.

Miasta nauki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Izabela Buczek, ibuczek@efc.edu.pl, +48 606 770 906

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności w Krakowie

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Łukasz Krzemiński, lkrzeminski@efc.edu.pl, +48 696 637 216

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Maciej Ziółkowski, mziolkowski@efc.edu.pl, +48 696 648 119

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Iwona Konopka, ikonopka@efc.edu.pl, +48 606 770 362

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie
XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Anna Mazek, amazek@efc.edu.pl, +48 730 740 059

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Andrzej Piękoś, apiekos@efc.edu.pl, +48 696 649 036

Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu
Technikum Nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Robert Walków, rwalkow@efc.edu.pl, +48 606 770 368

I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

Kontakt w sprawie stypendium Horyzonty:
Robert Walków, rwalkow@efc.edu.pl, +48 606 770 368

Dowiedz się więcej o szkołach i bursach

Jak aplikować?

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy od 15 lutego do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wypełnia go kandydat lub kandydatka do stypendium razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.

 


Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się w Regulaminie.

Zapraszamy do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem lub Koordynatorką regionalną albo z biurem Fundacji EFC:


biuro@efc.edu.pl
+48 696 647 175

Partnerstwo w realizacji programu

Program Stypendialny Horyzonty jest realizowany partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Fundacja Rodziny Staraków działa na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i artystycznej. W ramach programu Horyzonty wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży szkół średnich. W swoich działaniach wspiera również szeroko rozumianą edukację artystyczną, m.in. przez organizowanie ogólnopolskich konkursów grantowych dla szkół plastycznych. Otwiera młode pokolenie na sztukę i jej krytyczny odbiór. Oferuje przestrzeń wystawienniczą młodym polskim artystom. Upowszechnia sztukę, udostępniając szerokiej publiczności prywatną kolekcję Anny i Jerzego Staraków.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego od 14 lat wspiera dzieci, młodzież oraz nauczycieli i nauczycielki w równym dostępie do rzetelnej i jakościowej edukacji. Wzmacnia szkoły w tworzeniu przyjaznego środowiska do wszechstronnego rozwoju. Wspólnie z ekspertami i partnerami szuka rozwiązań, które zmienią edukację. Promuje postawy zaangażowania społecznego. To jedna z największych fundacji rodzinnych w Polsce. Fundację – imienia swojego ojca, Romana Czerneckiego, wyjątkowego nauczyciela i organizatora – stworzył przedsiębiorca i filantrop Andrzej Czernecki. Obecnie prowadzona jest przez jego synów – Igora i Andrzeja Czerneckich.