EFC

Program Stypendialny Horyzonty

Otwórz się na świat!

W Programie Stypendialnym Horyzonty zapewniamy kompleksowe wsparcie uczniom i uczennicom z małych miejscowości, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Pomagamy młodym ludziom rozwijać swój potencjał, którego bez nas nie mieliby warunków rozwinąć.

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty rozpoczyna się 15 lutego i trwa do 31 marca.

Program Horyzonty to wyraz naszego przekonania, że jako edukacyjna fundacja jesteśmy zobowiązani do pojmowania edukacji najszerzej, jak to możliwe. To podejście składa się z trzech podstawowych elementów: 

1. edukacji nadążającej za wyzwaniami dwudziestego pierwszego wieku;

2. wychowania, które chroni przed radykalizacją, promuje krytyczne myślenie i zaangażowanie obywatelskie; 

3. dążenia do dobrego i szczęśliwego życia.

Stypendium Horyzonty to z jednej strony wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii. To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której Stypendyści i Stypendystki wspierają się i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych.

Co zapewniamy?

Naszym Stypendystom i Stypendystkom zapewniamy:

 • możliwość nauki w najciekawszych liceach i technikach w całej Polsce;

 • zamieszkanie w bursie z wyżywieniem;

 • dodatkowe lekcje języka angielskiego i certyfikat językowy;

 • bilety komunikacji miejskiej;

 • wspólne wakacje letnie i zimowe, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach i snowboardzie, ale także szlifujemy język angielski z amerykańskimi wolontariuszami i wolontariuszkami;

 • opiekę i bliską relację z Koordynatorkami i Koordynatorami regionalnym w mieście nauki oraz - w razie potrzeby - wsparcie psycholożek;

 • przyjazne i bezpieczne warunki do rozwoju osobistego pod okiem tutorek i tutorów;

 • indywidualne wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz w wyborze dalszej ścieżki życiowej;

 • warsztaty i zajęcia o tematyce społecznej i obywatelskiej.

Szczegółowe informacje o tym, co oferujemy w ramach stypendium, znajdują się w zakładce Zakres stypendium.

Do kogo kierujemy Program?

Program Stypendialny Horyzonty kierujemy do uczniów i uczennic, którzy kończą szkołę podstawową i chcą się dalej uczyć w liceum lub technikum w dużym mieście. Powinni oni:

 • planować naukę w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją EFC;

 • mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;

 • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców;

 • średni dochód w ich rodzinie nie może przekraczać 1 550 zł na osobę.

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu Horyzonty odbywa się raz w roku, w terminie od 15 lutego do 31 marca.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić we wskazanym terminie internetowy formularz aplikacyjny. Wypełnia go kandydat / kandydatka do stypendium, razem ze swoim rodzicem lub opiekunem prawnym.

Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy również do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem regionalnym / Koordynatorką regionalną lub z biurem Fundacji EFC:

biuro@efc.edu.pl

+48 606 770 955

Program Horyzonty w liczbach:

 • 837 młodych ludzi, którzy wzięli lub biorą udział w programie;

 • 180 Stypendystek i Stypendystów jest obecnie pod opieką Fundacji EFC i FRS;

 • 24 Absolwentów i Absolwentek programu studiuje na zagranicznych uczelniach;

 • 20 szkół oraz 17 burs i internatów w całej Polsce współpracuje z Fundacją EFC;

 • 11 Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych opiekuje się Stypendystami i Stypendystkami;

 • 30 mln złotych zainwestowano w rozwój Stypendystów i Stypendystek.

Partnerstwo w realizacji programu:

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC realizowany w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Fundacja Rodziny Staraków działa od 2008 roku na dwóch płaszczyznach — edukacyjnej i artystycznej. Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży oraz przyznaje granty liceom plastycznym na autorskie projekty artystyczne. W ramach programu grantowego „Wena” wspiera młodzież i nauczycieli publicznych liceów plastycznych realizacji ich autorskich projektów edukacyjno-artystycznych rozwijających ich pasje, pomysły i szersze spojrzenie na sztukę. Jednocześnie wspiera młodych polskich artystów i artystki, organizuje wydarzenia kulturalne oraz udostępnia szerokiej publiczności kolekcję sztuki współczesnej Anny i Jerzego Staraków.

Program Stypendialny Horyzonty w obiektywie kamery:

Nasz program stypendialny dla uczniów – efekty:

 • poszerzenie perspektyw życiowych, edukacyjnych i zawodowych wśród Stypendystek i Stypendystów;

 • zwiększenie samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej przyszłości;

 • poprawa samooceny i pewności siebie;

 • wytworzenie się wspólnoty Stypendystów i Absolwentów wokół Fundacji.

Więcej o efektach programu w ewaluacji z roku 2017 (w załączniku).