EFC

Zakres stypendium

Czego oczekujemy od stypendysty?


Liczymy na zaangażowanie, gotowość do dzielenia się doświadczeniami z młodszymi kolegami i koleżankami, gotowość do pomocy, aktywne poszukiwanie ścieżek rozwoju i twórcze podejście do nauki i pracy. Spotkania z koordynatorem, udział w warsztatach, wspólne wakacje i ferie, mieszkanie w bursie z innymi stypendystami - to elementy, które budują charakter stypendystów i całą społeczność EFC.

Zależy nam na tym, żeby stypendyści pamiętali, że udział w programie to także zobowiązanie z ich strony - do odpowiedzialności za swoje otoczenie, do zaangażowania społecznego i do współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi w realizowanie Programu Horyzonty.