EFC

Zakres stypendium

W programie Horyzonty naszym Stypendystom i Stypendystkom zapewniamy:

Szkoły, które współpracują z Fundacją EFC w ramach programu Horyzonty, są przez nas uważnie wybierane. To licea i technika z dużych miast w całej Polsce, które znajdują się wysoko w krajowych rankingach. Jednocześnie są to szkoły, które koncentrują się na wszechstronnym rozwoju swoich uczniów i uczennic, dbają o dobre relacje i przyjazną atmosferę, kształtują postawy i wyposażają uczniów i uczennice w kompetencje niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wszyscy nasi Stypendyści i Stypendystki uczęszczają do szkół średnich, współpracujących z Fundacją EFC. Nie ma możliwości uczestnictwa w programie, jeśli jest się uczniem / uczennicą innej szkoły.

  • Dodatkowe lekcje języka angielskiego i certyfikat językowy

W pierwszym roku nauki wszyscy nasi Stypendyści i Stypendystki korzystają z dodatkowych lekcji języka angielskiego, od drugiej klasy takie lekcje stają się  opcjonalne. Zajęcia odbywają się w małych grupach, dostosowanych do poziomu uczestniczek i uczestników. Chętnym finansujemy także egzaminy związane z certyfikatami językowymi.

  • Mieszkanie w bursie wraz z wyżywieniem

Wszyscy nasi Stypendyści i Stypendystki mieszkają w bursach i internatach w miastach swojej nauki. Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia w bursie są pokrywane przez Fundację. Bursa staje się nie tylko miejscem, w którym nasi Stypendyści i Stypendystki bezpiecznie mieszkają pod okiem wychowawców i wychowawczyń, tu także nawiązują przyjaźnie i są mocno wspierani przez społeczność pozostałych Stypendystek i Stypendystów EFC. 

  • Bilety komunikacji miejskiej

Każda Stypendystka i każdy Stypendysta otrzymuje od Fundacji bilety komunikacji miejskiej, w ramach miasta swojej nauki.

  • Wspólne wakacje letnie i zimowe z zajęciami sportowymi, warsztatami i nauką języka z amerykańskimi wolontariuszami i wolontariuszkami

Co roku zapewniamy naszym Stypendystkom i Stypendystom wspólne wyjazdy na wakacje letnie oraz ferie zimowe. Obozy letnie odbywają się nad jeziorem lub nad morzem, uczymy się żeglować, pływać na desce windsurfingowej, kajakach, organizujemy wiele innych aktywności sportowych. W naszych wyjazdach udział biorą wolontariuszki i wolontariusze Fundacji Kościuszkowskiej ze Stanów Zjednoczonych, co pozwala na spontaniczną i opartą na zabawie naukę języka angielskiego. Wakacje to także ciekawe warsztaty i zajęcia rozwojowe.

Ferie zimowe zawsze spędzamy razem w górach. Stypendystki i Stypendyści uczą się jeździć na nartach i snowboardzie, chodzą na górskie wycieczki i poznają regionalne ciekawostki. Wszystko to odbywa się pod czujnym okiem kadry wychowawców i wychowawczyń.

  • Opiekę Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych w mieście nauki oraz wsparcie psycholożek

W każdym mieście, w którym uczą się nasi Stypendyści i Stypendystki, Fundacja EFC zapewnia obecność Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych. To bardzo ważna osoba w życiu Stypendystek i Stypendystów: otacza indywidualną opieką każdego ucznia i uczennicę, animuje szereg aktywności wśród Stypendystów i Stypendystek z danego miasta, dba o dobre relacje w grupie, koordynuje współpracę z Fundacją EFC. To taki „anioł stróż” naszych Stypendystek i Stypendystów.

Wszystkich Stypendystów i Stypendystki – w razie potrzeby – wspierają także fundacyjne psycholożki.

  • Przyjazne i bezpieczne warunki do rozwoju osobistego pod okiem tutorek i tutorów

Zdajemy sobie sprawę, że okres szkoły średniej to bardzo ważny czas w życiu młodych ludzi. To wtedy zaczynają się kształtować ich pasje, pojawiają pierwsze pomysły na dalszy rozwój. Do każdego Stypendysty i Stypendystki podchodzimy bardzo indywidualnie, zapewniając wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz w wyborze dalszej ścieżki życiowej. Robi to tutor / tutorka, czyli przygotowana poprzez szkolenia dorosła osoba.

Proces rozwoju Stypendystów i Stypendystek wspierany jest przez tutorkę / tutora, czyli wyszkoloną w tym zakresie dorosłą osobę. Poprzez indywidualną relację z tutorką / tutorem Stypendyści i Stypendystki poznają lepiej swój potencjał i pracują nad rozwojem mocnych stron. Zastanawiają się, jakie chcieliby postawić sobie cele, i na ile są one realne z ich możliwościami i ograniczeniami. Następnie wspólnie z tutorem / tutorką budują własną ścieżkę dojścia do wyznaczonych celów.

  • Warsztaty i zajęcia o tematyce społecznej i obywatelskiej

Stypendium Horyzonty ma na celu także budowanie wrażliwości społecznej, otwartości na świat i jego różnorodność oraz edukację obywatelską Stypendystów i Stypendystek. Cel ten realizujemy przez organizację rozmaitych zajęć i warsztatów o tematyce społecznej i obywatelskiej, a także udział we wspólnych akcjach społecznych czy wolontariacie. Wszystko z poszanowaniem indywidualnych poglądów i potrzeb Stypendystek i Stypendystów.