EFC

Biografia Romana Czerneckiego

Z radością dzielimy się wewnętrzną publikacją Fundacji pt. Uczymy dalej. Roman Czernecki i jego szkoły w Słupi i Szczekocinach, która powstała pod redakcją Mirosława Skrzypczyka. To wyczerpujące świadectwo działań patrona Fundacji na rzecz edukacji podejmowanych przez niego przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie - przez całe jego życie. Ponieważ książka nigdy nie ukazała się w księgarniach, udostępniamy ją tutaj oraz na profilu Fundacji EFC w serwisie ISSUU (https://issuu.com/fundacjaefc).

*Mirosław Skrzypczyk: nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, szkole patronackiej EFC. Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego, animator kultury, autor licznych projektów edukacyjno-artystycznych związanych z tematyką żydowską i dialogiem międzykulturowym. Współpracuje z Fundacją EFC, Forum Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autor publikacji o Romanie Czerneckim oraz książki Żydzi szczekocińsy. Osoby, miejsca, pamięć. Laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej "za naprawianie świata" (2018).