EFC

Budżet partycypacyjny dla szkół

Z okazji 10. rocznicy powstania naszej fundacji oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", postanowiliśmy wesprzeć jedną ze szkół w Programie Stypendialny Horyzonty w zorganizowaniu szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Szkolny budżet partycypacyjny to proces włączający całą społeczność szkolną we współdecydowanie o przeznaczeniu określonej puli środków. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, sami wymyślają i tworzą projekty, a następnie wybierają spośród nich te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne i atrakcyjne.

Dlaczego konkurs na szkolny budżet?

Budżet partycypacyjny w szkołach to w Polsce wciąż rzadka praktyka, a jednocześnie bardzo dobry sposób na zacieśnienie współpracy między różnymi grupami w społeczności szkolnej, wzmocnienie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za szkołę i zaangażowania w jej życie. W ostatnim czasie "Stocznia" – w ramach projektu sfinansowanego przez m.st. Warszawę – pomogła ośmiu warszawskim placówkom edukacyjnym w realizacji szkolnego budżetu. Doświadczenie Stoczni pokazało, że to mechanizm warty upowszechnienia. Teraz chcemy wspólnie podzielić się zgromadzoną przez naszego partnera wiedzą z innymi.

W konkursie zwyciężyło I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, szkoła partnerska w Programie Stypendialnym Horyzonty. Szkoła otrzymała wsparcie merytoryczne, czyli pomoc ekspercką w zaplanowaniu, przeprowadzeniu i ewaluacji szkolnego budżetu oraz przydatne do tego materiały i narzędzia od Stoczni. Od Fundacji EFC – wsparcie finansowe (4000 zł) na sfinansowanie projektów wybranych przez społeczność szkolną.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020.