EFC

Alumni EFC

Stowarzyszenie Alumni EFC

Stowarzyszenie Alumni EFC łączy absolwentów Programu Stypendialnego Horyzonty. Jego członkowie wspierają stypendystów, zwiększając między innymi świadomość możliwości rozwoju po ukończeniu programu czy poszerzając ofertę Fundacji EFC skierowaną do swoich podpiecznych. Zrzeszeni absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu Fundacji EFC, pomagają sobie wzajemnie. Poprzez swoje działania promują postawę zaangażowania społecznego wśród młodego pokolenia.

Stowarzyszenie Alumni EFC  opiera się na sile relacji. Absolwenci budują więzi zarówno między sobą, jak i stypendystami i zespołem Fundacji EFC. Tworzą międzypokoleniową wspólnotę opartą na wzajemnej pomocy, przyjaźni i działaniu razem. 

Alumni EFC w liczbach

- Blisko 140 Alumnów w 19 miastach na świecie;
- 120 zadań rozwiązanych na korepetycjach ze stypendystami;
- Absolwenci 7 edycji stypendium;
- 5 lat wspólnie spędzonych wakacji, ferii i świąt;
- 1 małżeństwo alumnów :)

Więcej o stowarzyszeniu Alumni EFC na Facebooku i Stronie internetowej Alumnów EFC.