EFC

Inne projekty

Przygotowując kolejne autorskie programy Fundacja EFC chętnie angażuje się w ciekawe, społecznie wartościowe przedsięwzięcia innych organizacji i placówek edukacyjnych. W roku 2017 współfinansowaliśmy Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, przyznawaną nauczycielom uczącym i wychowującym w duchu dialogu i tolerancji. W roku 2018 Przedwodniczący Rady Fundacji EFC, Igor Czernecki, zasiadał w Kapitule 7. edycji Nagrody PRB, której kategoria Działalność Społeczna nosić będzie nazwę Andrzeja Czerneckiego. Fundacja zaś stale pracuje nad nowymi projektami, które wspierają stypendystów i nauczycieli w całej Polsce.