EFC

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego

Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego wyróżnia filantropów i organizacje non-profit, którzy z odwagą i zaangażowaniem inicjują potrzebne zmiany społeczne oraz działają na rzecz osób i środowisk szczególnie potrzebujących. Nagroda jest współfinansowana przez Fundację EFC i przyznawana podczas corocznej gali Polskiej Rady Biznesu

Dzięki Nagrodzie im. Andrzeja Czerneckiego:

- doceniamy filantropów i organizacje non-profit, którzy aktywnie angażują się w inicjatywy charytatywne, społeczne i obywatelskie;
- upowszechniamy postawy zaangażowania społecznego wśród przedsiębiorców oraz członków Polskiej Rady Biznesu.

Andrzej Czernecki był przedsiębiorcą, który przekazując swój majątek na cele społeczne stał się jednym z największych współczesnych filantropów w Polsce. Nagroda PRB jego imienia jest naturalnym połączeniem biznesu z filantropią i działalnością społeczną. Stanowi inspirację dla przedsiębiorców do podobnego zaangażowania i zmieniania świata na lepsze.

W 2016 roku Andrzej Czernecki został pośmiertnie uhonorowany Nagrodą Specjalną PRB. Odebrana została przez Igora Czerneckiego – przewodniczącego Rady Fundacji, który zasiada w kapitule Nagrody PRB.

LAUREACI NAGRODY

2020
Irena Dawid–Olczyk współzałożycielka i prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, długoletnia koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi oraz inicjatorka pierwszego europejskiego networku La Strada International.

2019
Róża Rzeplińska – współzałożycielka i prezes Stowarzyszenie 61 – niezależnej, apartyjnej, pozarządowej organizacji, której intencją jest ochrona prawa obywateli do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne.

2018
Bartosz Pilitowski – założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska wspierającej pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej. 

2017
Dr Monika Sajkowska - prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, której celem jest chrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. 

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi finalistami Nagrody im. Andrzeja Czerneckiego TUTAJ.