EFC

Edukacja Inspiracja


Każde dziecko bez względu na miejsce urodzenia powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę mogą odegrać mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele.

Te założenia od samego początku są podstawą programu Edukacja Inspiracja. Przyznajemy w nim granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. W programie pracujemy z nauczycielami i nauczycielkami ze szkół podstawowych z małych miejscowości. Wzmacniają oni swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu. Wszystko to procentuje nie tylko przy realizacji projektu edukacyjnego, ale również w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Dzięki programowi Edukacja Inspiracja chcemy:


- wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych;
- docenić nauczycieli przez umożliwienie im samodzielnej realizacji własnych pomysłów oraz przez rozwijanie ich umiejętności zawodowych;
- budować społeczność nauczycieli opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk;
- odkrywać potencjał uczniów i uczennic współtworzących projekt.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele i nauczycielki, a my pozostawiamy im swobodę w wyborze tematu. To, co łączy projekty, które otrzymają granty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów i uczennic, oddawanie im inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów na działania. Doceniamy projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania. Ważne jest dla nas, by projekty rozwijały w młodych ludziach kompetencje społeczne i obywatelskie. Istotnym elementem jest również uwzględnienie ewentualnej zdalnej realizacji opisywanego projektu edukacyjnego. 

Uczestników i uczestniczki programu wybieramy w drodze konkursowej, w dwuetapowym procesie rekrutacji. Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, pracujących ze starszymi uczniami i uczennicami z publicznych szkół podstawowych z klas 4-8. Wyróżnieni otrzymują finansowanie w wysokości do 3 500 zł na realizację projektów edukacyjnych, skrojonych na potrzeby młodych ludzi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
      ORGANIZATORZY

Szkoła z klasą fundacja