EFC

Edukacja Inspiracja


Doświadczenia dotychczasowych pięciu edycji utwierdziło nas w przekonaniu, że każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę mogą odegrać mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele i nauczycielki.

Te założenia od samego początku są podstawą programu Edukacja Inspiracja, w którym przyznajemy granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. Pracujemy z nauczycielami i nauczycielkami ze szkół podstawowych z małych miejscowości. Wzmacniają oni swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach i uczennicach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu. Wszystko to procentuje nie tylko przy realizacji projektu edukacyjnego, ale również w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

Dzięki programowi Edukacja Inspiracja chcemy:

  • wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych,

  • docenić nauczycieli i nauczycielki przez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów oraz przez rozwijanie ich umiejętności zawodowych,

  • budować społeczność nauczycieli i nauczycielek opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk,

  • odkrywać potencjał uczniów i uczennic, współtworzących projekt.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele i nauczycielki z pełną swobodą w wyborze tematu. To, co łączy projekty, które otrzymają granty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów i uczennic, oddawanie im inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów na działania. Doceniamy projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania. Ważne jest dla nas, by projekty rozwijały w młodych ludziach kompetencje społeczne i obywatelskie.

Uczestników i uczestniczki programu wybieramy w drodze konkursowej, w dwuetapowym procesie rekrutacji (więcej informacji poniżej, w zakładce REKRUTACJA). Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców, pracujących ze starszymi uczniami i uczennicami z szkół podstawowych z klas 4-8. Wyróżnione osoby otrzymają finansowanie w wysokości do 4 500 na realizację projektów edukacyjnych, skrojonych na potrzeby młodych ludzi.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
      ORGANIZATORZY