EFC

O programie

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami, którzy bez naszego wsparcia – także finansowego – nie mogliby ich realizować. Zapraszamy ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.

Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Towarzyszymy naszym stypendystkom i stypendystom w odkrywaniu mocnych stron, nabieraniu pewności siebie, w realizacji pasji – czyli w odnajdywaniu najlepszej dla siebie drogi. Przygoda z programem trwa kilka lat, daje niesamowitą satysfakcję i otwiera nowe możliwości. Dbamy o rozwój osobisty w szkole i poza nią. Nasi stypendyści nigdy nie są sami – mogą liczyć na wsparcie koordynatora czy koordynatorki w mieście nauki, jak również fundacyjnych psycholożek i rówieśników.

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty rozpoczyna się każdego roku 15 lutego i trwa do 31 marca.

Program Horyzonty to wyraz naszego przekonania, że jako edukacyjna fundacja jesteśmy zobowiązani do pojmowania edukacji najszerzej, jak to możliwe. To podejście składa się z trzech podstawowych elementów: 

1. edukacji nadążającej za wyzwaniami dwudziestego pierwszego wieku;

2. wychowania, które chroni przed radykalizacją, promuje krytyczne myślenie i zaangażowanie obywatelskie; 

3. dążenia do dobrego i szczęśliwego życia.

Stypendium Horyzonty to z jednej strony wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii. To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której Stypendyści i Stypendystki wspierają się i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem Koordynatorów i Koordynatorek regionalnych.

Co zapewniamy?

Naszym Stypendystkom i Stypendystom zapewniamy:

 • możliwość nauki w najciekawszych liceach i technikach w całej Polsce;

 • zamieszkanie w bursie z wyżywieniem;

 • dodatkowe lekcje języka angielskiego i certyfikat językowy;

 • bilety komunikacji miejskiej;

 • wspólne wakacje letnie i zimowe, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach i snowboardzie, ale także szlifujemy język angielski z amerykańskimi wolontariuszami i wolontariuszkami;

 • opiekę i bliską relację z Koordynatorkami i Koordynatorami regionalnym w mieście nauki oraz - w razie potrzeby - wsparcie psycholożek;

 • przyjazne i bezpieczne warunki do rozwoju osobistego pod okiem tutorek i tutorów;

 • indywidualne wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz w wyborze dalszej ścieżki życiowej;

 • warsztaty i zajęcia o tematyce społecznej i obywatelskiej.

Szczegółowe informacje o tym, co oferujemy w ramach stypendium, znajdują się w zakładce Zakres stypendium.

Do kogo kierujemy Program?

Program Stypendialny Horyzonty kierujemy do uczniów i uczennic, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w liceum lub technikum w dużym mieście. Powinni oni:

 • planować naukę w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją EFC;

 • mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;

 • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców;

 • średni dochód w ich rodzinie nie może przekraczać 1 900 zł na osobę.

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu Horyzonty odbywa się raz w roku, w terminie od 15 lutego do 31 marca.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić we wskazanym terminie internetowy formularz aplikacyjny. Wypełnia go kandydat / kandydatka do stypendium, razem ze swoim rodzicem lub opiekunem.

Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy również do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem albo Koordynatorką lub z biurem Fundacji EFC:

biuro@efc.edu.pl

+48 606 770 955

Program Horyzonty w liczbach:

 • 970 młodych ludzi, którzy wzięli lub biorą udział w programie, w tym 15 Stypendystów z Ukrainy;

 • 249 Stypendystek i Stypendystów jest obecnie pod opieką Fundacji EFC i FRS;

 • 35 Absolwentów i Absolwentek programu studiowało/studiuje na zagranicznych uczelniach;

 • 15 szkół oraz 14 burs i internatów w całej Polsce współpracujących w ramach Programu Stypendialnego Horyzonty;

 • 9 Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych opiekuje się Stypendystami i Stypendystkami;

 • 40 mln złotych zainwestowano w rozwój Stypendystów i Stypendystek.

Nasz program stypendialny dla uczniów – efekty:

 • poszerzenie perspektyw życiowych, edukacyjnych i zawodowych wśród Stypendystów i Stypendystek;

 • zwiększenie samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej przyszłości;

 • poprawa samooceny i pewności siebie;

 • wytworzenie się wspólnoty Stypendystów i Absolwentów wokół Fundacji.

Partnerstwo w realizacji programu

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC jest realizowany w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Fundacja Rodziny Staraków działa na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i artystycznej. W ramach programu Horyzonty wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży szkół średnich. W swoich działaniach wspiera również szeroko rozumianą edukację artystyczną, m.in. przez organizowanie ogólnopolskich konkursów grantowych dla szkół plastycznych. Otwiera młode pokolenie na sztukę i jej krytyczny odbiór. Oferuje przestrzeń wystawienniczą młodym polskim artystom. Upowszechnia sztukę, udostępniając szerokiej publiczności prywatną kolekcję Anny i Jerzego Staraków.