EFC

O programie

Rekrutacja 20024 rozpoczęta!

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami, którzy bez naszego wsparcia – także finansowego – nie mogliby ich realizować. Zapraszamy ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście.

Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. Towarzyszymy naszym stypendystkom i stypendystom w odkrywaniu mocnych stron, nabieraniu pewności siebie, w realizacji pasji – czyli w odnajdywaniu najlepszej dla siebie drogi. Przygoda z programem trwa kilka lat, daje niesamowitą satysfakcję i otwiera nowe możliwości. Dbamy o rozwój osobisty w szkole i poza nią. Nasi stypendyści nigdy nie są sami – mogą liczyć na wsparcie koordynatora czy koordynatorki w mieście nauki, jak również fundacyjnych psycholożek i rówieśników.

Rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty rozpoczyna się każdego roku 15 lutego i trwa do 31 marca.

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Program Horyzonty to wyraz naszego przekonania, że jako edukacyjna fundacja jesteśmy zobowiązani do pojmowania edukacji najszerzej, jak to możliwe. To podejście składa się z trzech podstawowych elementów: 

1. edukacji nadążającej za wyzwaniami dwudziestego pierwszego wieku;

2. wychowania, które chroni przed radykalizacją, promuje krytyczne myślenie i zaangażowanie obywatelskie; 

3. dążenia do dobrego i szczęśliwego życia.

Stypendium Horyzonty to z jednej strony wsparcie materialne: pokrycie kosztów zamieszkania i wyżywienia w bursie, kursów językowych, wakacji czy ferii. To jednak także wyjątkowa, kilkuletnia przygoda, podczas której Stypendyści i Stypendystki wspierają się i nawiązują długoletnie przyjaźnie. Tworzą zżytą społeczność, w której mogą być sobą, uczą się dialogu i samodzielności. Razem wkraczają w dorosłe życie oraz otwierają się na to, co inne i nowe, otoczeni opieką i wsparciem Koordynatorów i Koordynatorek regionalnych.

Co zapewniamy?

Naszym Stypendystkom i Stypendystom zapewniamy:

 • możliwość nauki w najciekawszych liceach i technikach w całej Polsce;

 • zamieszkanie w bursie z wyżywieniem;

 • dodatkowe lekcje języka angielskiego i certyfikat językowy;

 • bilety komunikacji miejskiej;

 • wspólne wakacje letnie i zimowe, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach i snowboardzie, ale także szlifujemy język angielski z amerykańskimi wolontariuszami i wolontariuszkami;

 • opiekę i bliską relację z Koordynatorkami i Koordynatorami regionalnym w mieście nauki oraz - w razie potrzeby - wsparcie psycholożek;

 • przyjazne i bezpieczne warunki do rozwoju osobistego pod okiem tutorek i tutorów;

 • indywidualne wsparcie w rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz w wyborze dalszej ścieżki życiowej;

 • warsztaty i zajęcia o tematyce społecznej i obywatelskiej.

Szczegółowe informacje o tym, co oferujemy w ramach stypendium, znajdują się w zakładce Zakres stypendium.

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Do kogo kierujemy Program?

Program Stypendialny Horyzonty kierujemy do uczniów i uczennic, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w liceum lub technikum w dużym mieście. Powinni oni:

 • planować naukę w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją EFC;

 • mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;

 • pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców;

 • średni dochód w ich rodzinie nie może przekraczać 1 900 zł na osobę.

Spełniasz powyższe warunki? Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Jak aplikować?

Rekrutacja do programu Horyzonty odbywa się raz w roku, w terminie od 15 lutego do 31 marca.

Rekrutacja 2024 rozpoczęta! Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić we wskazanym terminie internetowy formularz aplikacyjny. Wypełnia go kandydat / kandydatka do stypendium, razem ze swoim rodzicem lub opiekunem.

Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się w regulaminie.

Zapraszamy również do kontaktu z odpowiednim Koordynatorem albo Koordynatorką lub z biurem Fundacji EFC:

biuro@efc.edu.pl

+48 606 770 955

Program Horyzonty w liczbach:

 • 970 młodych ludzi, którzy wzięli lub biorą udział w programie, w tym 15 Stypendystów z Ukrainy;

 • 249 Stypendystek i Stypendystów jest obecnie pod opieką Fundacji EFC i FRS;

 • 35 Absolwentów i Absolwentek programu studiowało/studiuje na zagranicznych uczelniach;

 • 15 szkół oraz 14 burs i internatów w całej Polsce współpracujących w ramach Programu Stypendialnego Horyzonty;

 • 9 Koordynatorek i Koordynatorów regionalnych opiekuje się Stypendystami i Stypendystkami;

 • 40 mln złotych zainwestowano w rozwój Stypendystów i Stypendystek.

Nasz program stypendialny dla uczniów – efekty:

 • poszerzenie perspektyw życiowych, edukacyjnych i zawodowych wśród Stypendystów i Stypendystek;

 • zwiększenie samodzielności i odwagi w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej przyszłości;

 • poprawa samooceny i pewności siebie;

 • wytworzenie się wspólnoty Stypendystów i Absolwentów wokół Fundacji.

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Partnerstwo w realizacji programu

Program Stypendialny Horyzonty Fundacji EFC jest realizowany w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

Fundacja Rodziny Staraków działa na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i artystycznej. W ramach programu Horyzonty wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży szkół średnich. W swoich działaniach wspiera również szeroko rozumianą edukację artystyczną, m.in. przez organizowanie ogólnopolskich konkursów grantowych dla szkół plastycznych. Otwiera młode pokolenie na sztukę i jej krytyczny odbiór. Oferuje przestrzeń wystawienniczą młodym polskim artystom. Upowszechnia sztukę, udostępniając szerokiej publiczności prywatną kolekcję Anny i Jerzego Staraków.