EFC

Zasady uczestnictwa

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to konkurs skierowany wyłącznie do autorów i autorek prac o edukacji.

W kategorii naukowej można zgłaszać: artykuły lub rozdziały w monografii zbiorowej opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2023. Osoba zgłaszająca może zgłosić tylko jedną pracę. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez inną osobę.

W kategorii publicystycznej można zgłaszać: artykuły w formie drukowanej lub elektronicznej opublikowane w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023. Osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie trzy prace. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez inną osobę.

W kategorii specjalistycznej można zgłaszać: artykuły w formie drukowanej lub elektronicznej, o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów i edukatorek, nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek szkół opublikowane w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023. Osoba zgłaszająca może zgłosić maksymalnie dwie prace. Jednocześnie może być współautorem innego opracowania zgłaszanego przez inną osobę.

Zgłaszane prace muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do konkursu.

Przy ocenie zgłoszeń zespół niezależnych recenzentów i recenzentek bierze pod uwagę:

– Czy publikacja prezentuje dobry warsztat tekstu o charakterze odpowiednio naukowym, publicystycznym, branżowym?
– Czy publikacja pobudza do refleksji na temat edukacji?
– Czy praca może mieć istotny wpływ na rozwój praktyki edukacyjnej?
– Czy publikacja dobrze „chwyta” moment, w którym znajduje się polski system edukacji?


Uczestnicy piątej edycji konkursu powinni dostarczyć:
– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy w formie skanu w formacie PDF,
– prace w formacie PDF.

Każda praca powinna być zgłoszona na oddzielnym formularzu zgłoszenia.

Image