EFC

Gdzie trafiają pieniądze

Struktura przychodów Fundacji EFC (2018/2019)

Koszty działalności Fundacji EFC (2010-2019)

Struktura kosztów Fundacji EFC (2018/2019)

* w tym: Nagroda im. Andrzeja Czerneckiego oraz Nagroda im. Ireny Sendlerowej