EFC

Edycja 1

Formy podstawowe to program Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego, skierowany do uczniów od 4. do 8. klasy szkoły podstawowej. W I edycji projekt składał się z przygotowanych przez artystki i artystów instrukcji wykonania dzieł artystycznych, które zostały umieszczone w pudełku przypominającym makietę architektoniczną szkoły. Pudełka otrzymało dziesięć szkół - pięć z Warszawy i pięć szkół z małych miejscowości, z którymi współpracuje nasza Fundacja. Jedenaste pudełko trafiło do Muzeum nad Wisłą, w którym było prezentowane od 8 października do 7 listopada 2020 roku, w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 13.

Pudełko mieści w sobie „uśpioną” wystawę, która w każdej chwili może się zmaterializować w kształcie wybranym przez uczniów szkoły, wspieranych przez kadrę nauczycielską i zespół edukacji Muzeum. Pierwsza edycja pudełek zawierała ćwiczenia, narzędzia i instrukcje stworzone przez: Pawła Althamera, Kaspera Bosmansa, Gabo Camnitzera, Sharon Lockhart, Goshkę Macugę, Mikołaja Moskala, Ramonę Nagabczyńską, Agnieszkę Polską, Katarzynę Przezwańską, Slavs and Tatars i Olgę Micińską. Zrealizowane w szkołach prace stały się pomocami dydaktycznymi, dekoracją, wydarzeniem lub częścią infrastruktury szkolnej. Decyzja o miejscu zainstalowania, sposobie wykonania i funkcji była podejmowana przez użytkowników wystawy i w relacji do architektury szkoły.

Formy podstawowe to wystawa, która powstaje w przestrzeniach szkolnych: w klasach i na korytarzach, w salach gimnastycznych i na boiskach. Może być wielokrotnie realizowana i na rozmaite sposoby interpretowania (selekcja fragmentów, dobór skali i kolorów itp.). Za pomocą Form podstawowych stawiamy sobie pytania: co możemy zrobić ze sztuką? Czym może być wystawa? Czego możemy się nauczyć od artystek i artystów? Czy poprzez kontakt ze sztuką powstaje wiedza? I w końcu: jak rozumieć sztukę lub jak czerpać przyjemność z jej nierozumienia?

Zespół kuratorski: Sebastian Cichocki, Helena Czernecka
Projekt pudełka: Michał Sikorski
Projekty graficzne: Zofia Kofta
strona: Formy Podstawowe