EFC

WIZJA I MISJA

Wizja

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego działa na rzecz wzmacniania w społeczeństwie ducha troski o sprawy publiczne, uznając to za kluczowe dla demokratycznej przyszłości Polski i Europy.

Misja

Misją Fundacji jest rozpowszechnianie edukacji, której celem jest trwała wspólnota ludzi wolnych. Czynimy to przez autorskie programy stypendialne i edukacyjne, wspierając rozwój nauk humanistycznych oraz nawiązując partnerstwa z organizacjami i osobami wyznającymi podobne wartości.

Wartości 

Demokracja potrzebuje etosu obywatelskiego, czyli poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, a to wymaga empatii i solidarności, zakorzenienia, sąsiedzkiej przyjaźni i patriotyzmu, ale też wrażliwości na problemy współczesnego świata. Do tego potrzebne są umiejętności filozoficznego namysłu, samodzielnego rozumowania i twórczego myślenia oraz konstruktywnej dyskusji i współdziałania.

Zmiana

Pokolenie przejmujące dziś odpowiedzialność za los krajów Europy Środkowej zawdzięcza swoje położenie młodym demokracjom, których przyszłość jest niepewna. Wyczerpuje się panująca od dekad formuła, wedle której wystarczające dla zagwarantowania wolności są prawa i instytucje, zaś polityka oświatowa podporządkowana jest wymogom rynku pracy oraz bieżącym potrzebom gospodarki, a edukacja służy przygotowaniu do zawodu. By skutecznie odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez nieliberalne siły, ale też kryzys klimatyczny czy sztuczną inteligencję, trzeba zmienić paradygmat myślenia o edukacji, uwzględniając na pierwszym miejscu przyszłą pomyślność Polskiej i Europejskiej wspólnoty politycznej. Cytując Leo Straussa, wykształcenie jest jedyną odpowiedzią na zawsze naglące pytanie, w jaki sposób połączyć porządek, który nie jest przymusem, z wolnością, która nie jest pobłażaniem sobie.

Źródła naszych działań 

Naszą inspiracją są doświadczenia wychowawcze Romana Czerneckiego – nauczyciela Liceum Krzemienieckiego, organizatora wojennych tajnych kompletów, twórcy szkoły w Szczekocinach, rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku i wykładowcy historii filozofii na Politechnice Warszawskiej.  

Wartości, którymi kierował się Profesor Czernecki, zainspirowały jego syna Andrzeja – fizyka jądrowego, przedsiębiorcę i posła na Sejm RP – do powołania w 2009 roku Fundacji. Naszą działalność umożliwia fundusz żelazny, który Andrzej Czernecki ustanowił na jej rzecz. To pierwszy przykład filantropii na tę skalę w Polsce. 

Dziś Fundację prowadzą jego synowie Igor i Andrzej, wspierani przez Jana Krzewińskiego. 

Przeszłość nas zobowiązuje, przyszłość stawia przed nowymi wyzwaniami i wymaga od nas elastyczności. Dlatego staramy się pozostawać wiernymi wartościom, które uosabiał patron Fundacji Roman Czernecki oraz założyciel Andrzej Czernecki, ale nie bezkrytyczni wobec strategii Fundacji, która ewoluuje wraz ze zmieniającym się światem.